Sylwester Chruszcz

Sylwester Chruszcz

Sylwester Chruszcz urodzony 22 sierpnia 1972 w Głogowie to architekt i polityk. Ukończył studia na
na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Był członkiem Solidarności Walczącej i Młodzieży Wszechpolskiej, a także Stronnictwa Narodowego w latach 1996-2001 - jako jej członek bez powodzenia kandydował do sejmu (w 1997 roku z listy Narodowo-Chrześcijańsko-Demokratycznego Bloku dla Polski i z 2001 z ramienia Ligi Polskich Rodzin, a w tym samym roku został wybrany do rady politycznej tej partii). W latach 2002-2004 pełnił funkcję radnego sejmiku zachodniopomorskiego. W wyborach w 2004 roku otrzymał 40371 głosów w województwie dolnośląskim i został posłem do Parlamentu Europejskiego (w PE był przewodniczącym komisji transportu i turystyki). W 2006 roku ubiegał się o prezydenturę w Szczecinie, ale bezskutecznie. W grudniu tego roku objął przewodnictwo nad Komitetem na Rzecz Referendum w Sprawie Przyjęcia Przez Polskę Euro – Złoty Tak” powołanym przez LPR. W październiku 2007 roku objął obowiązki prezesa po rezygnacji Romana Giertycha, a w styczniu rada polityczna partii potwierdziła wybór Sylwestra Chruszcza na tę funkcję. Zrezygnował z niej 10 czerwca 2008 roku. Następnie był wśród założycieli partii Naprzód Polsko (był jej sekretarzem generalnym). W 2009 roku organizował Libertas Polska, ale później wystąpił również z tego ugrupowania. Był też jednym z współzałożycieli Stowarzyszenia Zmiana. W 2009 roku nie ubiegał się o reelekcję do PE.

Powrócił do pracy jako architekt. W 2011 roku startował w wyborach parlamentarnych z listy ugrupowania Polska Jest Najważniejsza (otrzymał 257 głosów). Rok potem związał się z Ruchem Narodowym. W 2014 roku w wyborach do PE otwierał listę RN okręgu zachodniopomorsko-lubuskim (otrzymał 2472 głosy), jednak komitet nie osiągnął wymaganego progu wyborczego. Jeszcze w tym samym rogu również bez powodzenia startował do sejmiku zachodniopomorskiego. W grudniu zasiadł w zarządzie partii Ruch Narodowy. W 2015 roku w wyborach parlamentarnych kandydował do Sejmu z listy komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15 i zdobył mandat posła VIII kadencji (za sprawą 11 052 głosów). W maju następnego roku wystąpił z Ruchu Narodowego.

Pozostali:

Szymon Ziółkowski - Tadeusz Cymański - Tadeusz Woźniak - Tomasz Cimoszewicz - Tomasz Lenz

Sylwester Chruszcz