Komisja sejmowa krytykuje równouprawnienie w UE. Przyjęto dokument o "politycznym ruchu homoseksualnym"

• Komisja ds. UE skrytykowała unijny dokument dot. dyskryminacji osób LGBTI• W opinii komisji jest mowa o "politycznym ruchu homoseksualnym"• Z 45 członków komisji, głosowało 20 z nich - 15 za, a 5 przeciwko krytyce

Komisja sejmowa skrytykowała Konkluzje Rady Unii Europejskiej "w sprawie równouprawnienia osób LGBTI". Wniosek w tej sprawie złożył poseł Kukiz'15 Sylwester Chruszcz, dawny prezes Ligi Polskich Rodzin i działacz Ruchu Narodowego. Zdaniem komisji dokument UE "stanowi oczywiste poparcie dla postulatów politycznego ruchu homoseksualnego". Dokument stwierdza również, że dyskryminacją nie jest „przedstawianie moralnej dezaprobaty aktów homoseksualnych”. W głosowaniu wzięła udział mniej niż połowa członków komisji - za przyjęciem dokumentu oddano 15 głosów, a 5 głosów było przeciwko. 

Dowiedz się więcej:

Jak brzmiał przyjęty w Sejmie dokument?

Komisja (...) zdecydowanie krytycznie ocenia Konkluzje Rady Unii Europejskiej „w sprawie równouprawnienia osób LGBTI” przyjęte 16 czerwca 2016. Dokument ten - w warstwie merytorycznej i pojęciowej - stanowi oczywiste poparcie dla postulatów politycznego ruchu homoseksualnego. Ochrona osób, które z powodu homoseksualnych skłonności mogłyby spotykać się z zachowaniami naruszającymi ich ludzką godność czy prawa obywatelskie - powinna odbywać się i odbywa się w ramach ogólnych przepisów prawa. Nie można natomiast przedstawiać moralnej dezaprobaty aktów homoseksualnych czy uzasadniających je opinii i wystąpień społecznych jako dyskryminacji czy fobii. Nie można również tą drogą wymuszać rewolucyjnych zmian w prawie czy w edukacji publicznej - przedstawiając sprzeciw wobec nich jako właśnie „dyskryminację”. Działania tego rodzaju prowadzą do realnych przypadków naruszania wielu praw obywatelskich, jak wolność sumienia czy wolność wychowania. Komisja wyraża głębokie przekonanie, że Polska na forum międzynarodowym powinna bronić praw rodziny i wartości, na których opiera się życie i status monogamicznej rodziny.

Czego dotyczyły Konkluzje UE?

W krótkim dokumencie Rada zwraca się do państw członkowskich UE, by "rozważyły współpracę z Komisją Europejską (...) na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI (.), przy pełnym poszanowaniu kompetencji, tożsamości narodowej i tradycji konstytucyjnych państw członkowskich" a także "podjęły działania służące zwalczaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”.

Jak rozwinąć skrót LGBTI?

LGBTI to skrót od Lesbijki, Geje, osoby Biseksualne, Transseksualne i Interseksualne.

Więcej o: