Joanna Scheuring-Wielgus

Joanna Scheuring-Wielgus

Joanna Scheuring-Wielgus to urodzona w 1972 roku w Toruniu polityk, działaczka samorządowa i społeczna, która swoją karierę rozpoczynała jako manager kultury. Jest także posłem na Sejm VIII kadencji. Joanna Scheuring-Wielgus to absolwentka socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją karierę naukową kontynuowała podczas studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk. Jeszcze podczas studiów rozpoczęła pracę w Londynie, gdzie zatrudnienie znalazła między innymi w Bramah Tea and Coffee Museum. W dalszej kolejności zajmowała stanowisko marketingowca w cenionym koncernie Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, zdobywają dalsze doświadczenie oraz kształcąc nowe umiejętności. Początkowo w jej rozwoju zawodowym przeważała kultura - Joanna Scheuring-Wielgus wiele lat prowadziła działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem kulturą. W tym czasie pełniła funkcję prezesa Fundacji Win-Win, której celem jest opieka nad lokalnie działającymi artystami oraz wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw kulturalnych. Jej działalność społeczna to także uczestniczenie w zakładaniu działającego w Toruniu stowarzyszenia Wyborcy oraz zajmowanie funkcji wiceprezesa stowarzyszenia Rzeczpospolita Babska. W 2014 roku w wyborach samorządowych starała się o stanowisko prezydenta Torunia, niestety bez powodzenia - poparło ją wówczas nieco ponad 17% głosujących. Joanna Scheuring-Wielgus była wówczas związana z lokalnym KWW Czas Mieszkańców. Nie przekreśliło to jednak jej szans na zaznaczenie swojej obecności w lokalnym samorządzie - nie powiodło się w walce o fotel prezydenta, ale udało się jej natomiast zostać członkiem rady miasta. Krajową polityką Joanna Scheuring-Wielgus zajęła się dopiero w 2015 roku, kiedy to kandydując w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim z listy Nowoczesnej Ryszarda Petru uzyskała mandat posła. Głosowało na nią wówczas 12 655 osób. Ten wynik sprawił, że pojawiła się w krajowej polityce, a rok później została członkiem zarządu ugrupowania, zaznaczając tym samym swoją pozycję w partii.

Pozostali:

Joanna Schmidt - Jolanta Szczypińska - Kamila Gasiuk Pihowicz - Katarzyna Lubnauer - Kinga Gajewska Płochocka

Joanna Scheuring-Wielgus

Więcej o:

Joanna Scheuring-Wielgus