Anna Maria Anders

Anna Maria Anders

Anna Maria Anders jest polską polityk i działaczką polonijną wybraną w 2015 do wykonywania mandatu senatora.

Kariera zawodowa

Anna Maria Anders urodziła się w Londynie, 22 listopada 1950 roku. Jest córką Ireny i jej męża Władysława Andersa – generała dywizji Polskich Sił Zbrojnych. W 1986 roku poślubiła amerykańskiego oficera Roberta Costę (zmarł w roku 2007), z którym ma syna Roberta Władysława.

Anna Maria Anders zdobywała wiedzę zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Najpierw ukończyła filologię romańską, potem zaś uzyskała tytuł MBA z ekonomii. Działała w przemyśle naftowym, w trakcie kariery zawodowej była też zatrudniona w jednej z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kariera polityczna

Anna Maria Anders aktywnie uczestniczyła w życiu brytyjskiej i amerykańskiej Polonii, gdy zaś zmarła jej matka objęła po niej funkcję przewodniczącej Fundacji imienia Generała Władysława Andersa zajmującej się wspieraniem zdolnej młodzieży polskiej z ziem byłego Związku Radzieckiego. W 2015 roku zdecydowała się ubiegać o mandat senatorski wspierana przez partię Prawo i Sprawiedliwość jednak jej wysiłki nie zakończyły się sukcesem.

Od stycznia do marca 2016 roku pełniła funkcję przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W tym samym roku zdecydowała o wzięciu udziału w wyborach uzupełniających do Senatu. Ponownie startowała jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości, tym razem jednak jej starania zostały zwieńczone sukcesem. 9 marca 2016 złożyła ślubowanie. Jednocześnie zdecydowała zaangażować cały swój czas w pełnienie obowiązków senator.

Pozostali:

Anna Siarkowska - Anna Sobecka - Anna Zalewska - Antoni Macierewicz - Arkadiusz Mularczyk

Anna Maria Anders

Więcej o:

Anna Maria Anders