SONDAŻ. Ponad 63 proc. Polaków ocenia negatywnie ustawę "lex TVN". Tylko 19,3 proc. o niej nie słyszało

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych dla Onetu wynika, że ponad 63 proc. ankietowanych negatywnie ocenia ustawę nazywaną "lex TVN". Z kolei 19,3 procent osób w ogóle o niej nie słyszało - wśród nich większość stanowią wyborcy PiS i Lewicy.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w przeprowadzonym dla Onetu sondażu zapytał respondentów, czy słyszeli o nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. 80,7 proc. osób odpowiedziało twierdząco, natomiast 19,3 proc. ankietowanych nie słyszało o "lex TVN".

Zobacz wideo Morawiecki o "lex TVN": Nasze argumenty są przeinaczane i tego echa docierają za ocean

Lex TVN. 8,8 proc. ankietowanych oceniło nowelizację "zdecydowanie dobrze"

Ankietowani odpowiadali na pytanie, jak oceniają ustawę nazywaną "lex TVN". 8,8 proc. respondentów oceniło nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji "zdecydowanie dobrze", natomiast nieco więcej - 10,5 proc. badanych - wybrało odpowiedź "raczej dobrze".

Znacznie więcej osób ma na temat "lex TVN" negatywne zdanie. 47,2 proc. ankietowanych odpowiedziało, że ocenia ustawę "zdecydowanie źle", a 16,1 proc.  - "raczej źle". 17,4 proc. osób biorących udział w sondażu nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

Elżbieta Witek pokazuje opinie prawników nt. reasumpcji głosowania"Lex TVN". Witek powoływała się na opinie prawników ws. reasumpcji. Z 2018 roku

Z badania wynika, że to mężczyźni częściej oceniali "lex TVN" pozytywnie, a wśród kobiet przeważały odpowiedzi "raczej źle" i "zdecydowanie źle". Ponadto negatywnie opinie w spr. lex TVN przeważają wśród osób w wieku od 18 do 29 lat i u seniorów w wieku 70 lat i więcej - w tej ostatniej grupie ponad 70 proc. stanowiły negatywne odpowiedzi.

Skąd Polacy biorą wiedzę o najnowszych wydarzeniach? 

O ustawie "lex TVN" słyszało niemalże 100 proc. osób, które zadeklarowały poparcie dla Platformy Obywatelskiej, PSL, Kukiz'15 i Konfederacji. Znacznie mniej, bo 67,5 proc. osób, które słyszały o ustawie, to wyborcy PiS, natomiast wśród popierających Lewicę o "lex TVN" wiedziało 70 procent.

Joe BidenJoe Biden: Wojsko Afganistanu poddało się nie próbując nawet walczyć

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 13-14 sierpnia na próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

"Lex TVN". O co chodzi?

W środę Sejm przyjął "lex TVN". To nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która ograniczy możliwość uzyskania koncesji podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która uderzyłaby bezpośrednio w stację TVN. Posłom opozycji w czasie obrad udało się przegłosować wniosek o odroczenie posiedzenia do września, marszałkini Sejmu Elżbieta Witek z PiS ogłosiła jednak reasumpcję głosowania. W jej wyniku wniosek o odroczenie głosowania do września został odrzucony. Następnie przy wsparciu Kukiz’15 (poza posłem Stanisławem Tyszką) oraz wstrzymujących się głosach Konfederacji (co zadziałało na korzyść PiS) przyjęto "lex TVN". 

Przyjęcie tej poprawki wywołało protesty w całym kraju, a oburzenie i w USA i w Unii Europejskiej. Wnioskodawca projektu Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że partia złoży w Senacie poprawkę, która umożliwi stacji dalsze nadawanie. Prezydent Andrzej Duda natomiast zapowiedział, że "będzie stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad, w tym zasady wolności słowa" - niektórzy odebrali to jako zapowiedź odmowy złożenia podpisu pod ustawą. Zanim jednak do tego dojdzie, nowelizacja trafi do Senatu i ponownie wróci pod głosowanie w Sejmie.  

Więcej o: