KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to organ państwowy, którego zadaniem jest nadzór nad zachowaniem wolności słowa oraz prawa do informacji w telewizji i radiofonii. KRRiT utworzona została w 1993 roku, a jej główna siedziba znajduje się na skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zasady działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji określone są przez ustawę z 1992 roku o radiofonii i telewizji. KRRiT liczy pięciu członków, którzy wybierani są przez: Prezydenta RP (2 członków), Sejm RP (2 członków) oraz Senat (1 członek). Osoby zasiadające w radzie mianowane są na 6 lat, choć kadencja może ulec skróceniu decyzją Sejmu i Senatu, którą następnie musi zatwierdzić Prezydent. Rada posiada przewodniczącego i zastępcę. Przewodniczący wybierany jest przez członków rady, a zastępca przez przewodniczącego. Dochody i wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji finansowane są z budżetu państwa. W roku 2014 wydatki rady wynosiły 21,3 mln zł., natomiast dochody opiewały na 27,7 mln zł. Średnie wynagrodzenie brutto w KRRiT w 2014 roku wynosiło 6326 zł. Za błędy konstytucyjne popełnione w ramach działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jej członkowie odpowiadają przed Trybunałem Stanu. Do uprawnień rady należą m.in. mianowanie rad nadzorczych spółek telewizji publicznej, wyznaczanie kar pieniężnych nadawcom, zarządzanie środkami z abonamentu radiowo–telewizyjnego oraz przyznawanie koncesji na nadawanie sygnału radiowego i telewizyjnego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma prawo do przyznawania nagród związanych z nadzorowanymi mediami. Należy do nich m.in. Nagroda im. dr Pawła Stępki przyznawana za najlepsze rozprawy doktorskie oraz wydawnictwa z dziedziny mediów elektronicznych. Członkowie KRRiT przyznają również Grand Prix im. Witolda Zadrowskiego w dziedzinie reportażu i dokumentu. A także Wielką Nagrode Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej przyznawaną dwóm najlepszym aktorom Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej.

KRRiT

Więcej o:

KRRiT