KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to organ państwowy, którego zadaniem jest nadzór nad zachowaniem wolności słowa oraz prawa do informacji w telewizji i radiofonii. KRRiT utworzona została w 1993 roku, a jej główna siedziba znajduje się na skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zasady działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji określone są przez ustawę z 1992 roku o radiofonii i telewizji. KRRiT liczy pięciu członków, którzy wybierani są przez: Prezydenta RP (2 członków), Sejm RP (2 członków) oraz Senat (1 członek). Osoby zasiadające w radzie mianowane są na 6 lat, choć kadencja może ulec skróceniu decyzją Sejmu i Senatu, którą następnie musi zatwierdzić Prezydent. Rada posiada przewodniczącego i zastępcę. Przewodniczący wybierany jest przez członków rady, a zastępca przez przewodniczącego. Dochody i wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji finansowane są z budżetu państwa. W roku 2014 wydatki rady wynosiły 21,3 mln zł., natomiast dochody opiewały na 27,7 mln zł. Średnie wynagrodzenie brutto w KRRiT w 2014 roku wynosiło 6326 zł. Za błędy konstytucyjne popełnione w ramach działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jej członkowie odpowiadają przed Trybunałem Stanu. Do uprawnień rady należą m.in. mianowanie rad nadzorczych spółek telewizji publicznej, wyznaczanie kar pieniężnych nadawcom, zarządzanie środkami z abonamentu radiowo–telewizyjnego oraz przyznawanie koncesji na nadawanie sygnału radiowego i telewizyjnego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma prawo do przyznawania nagród związanych z nadzorowanymi mediami. Należy do nich m.in. Nagroda im. dr Pawła Stępki przyznawana za najlepsze rozprawy doktorskie oraz wydawnictwa z dziedziny mediów elektronicznych. Członkowie KRRiT przyznają również Grand Prix im. Witolda Zadrowskiego w dziedzinie reportażu i dokumentu. A także Wielką Nagrode Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej przyznawaną dwóm najlepszym aktorom Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej.

KRRiT

Więcej o:

KRRiT

 • Jak teraz działa KRRiT

  tego orzeczenia przestała pełnić funkcję przewodniczącej. Jak zatem KRRiT ma teraz funkcjonować? Rada uchwaliła okresowy regulamin prac. Będzie on obowiązywać do czasu przyjęcia przez parlament nowelizacji ustawy medialnej, która rozstrzygnie, jak teraz będzie wybierany szef KRRiT. W myśl tego okresowego

 • "Tak upolityczniona KRRiT nie powinna istnieć"

  ? Jego koledzy nie mają wątpliwości. - PiS, a tym samym Dziomdziora, który z rekomendacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego trafił do Rady, zapłacił wysoką ceną za nominację Sławomira Skrzypka na prezesa NBP. KRRiT została sprowadzona do ślepego, posłusznego wykonawcy decyzji, która zapadła poza Radą, w kancelarii

 • Byli członkowie KRRiT pójdą do sądu

  Wczoraj na nieformalnym posiedzeniu zebrali się byli członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak poinformowała nas była szefowa starej KRRiT Danuta Waniek, ustalono, że każdy będzie indywidualnie dochodził swoich praw. - Każdy ma inną drogę życiową i inaczej uzasadni swój pozew - tłumaczy

 • Co KRRiT zrobi z Radiem Maryja?

  " i wezwała Radio Maryja, by "jako rozgłośnia przedstawiająca się jako katolicka zaniechała podobnych publikacji". Otwarta Rzeczpospolita napisała w skardze do KRRiT, iż Michalkiewicz "propaguje treści dyskryminujące ze względu na narodowość i wyznawaną religię lub bezwyznaniowość, a także jest działaniem

 • Fundacja będzie przyglądać się KRRiT

  się, że część uwag opozycji potwierdził Trybunał Konstytucyjny i zakwestionował kilka zapisów. W tym tak ważny jak ten dotyczący powoływania przez prezydenta przewodniczącego KRRiT. Skutkiem tego jest dziś chaos organizacyjny w KRRiT. Prawdziwym sprawdzianem politycznej niezależności KRRiT będzie powoływanie w

 • Będzie można odwołać szefa KRRiT

  W pierwotnym projekcie wpisał tylko słowo "powołuje". Oznaczałoby to, że przewodniczący KRRiT jest nieodwoływalny do końca kadencji. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta przyznali się przed posłami, że taka właśnie była intencja prezydenta. Posłowie poprawili więc prezydencką poprawkę.

 • Waniek do Tuska: KRRiT jest potrzebna

  Wystosowała w tej sprawie list otwarty do kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta. "KRRiT oraz niezależne media publiczne to swoisty system naczyń połączonych i likwidacja jednego elementu będzie prowadziła do likwidacji drugiego" - napisała Danuta Waniek. Przewodnicząca dodała, że Polska

 • Uchwała KRRiT w sprawie Radia Maryja

  Tylko tyle mogła zrobić w sprawie audycji z 12 lutego, podczas której b. prezydent Lech Wałęsa został oskarżony o współpracę z SB, a Okrągły Stół został nazwany zdradą narodową. Audycję KRRiT oceniła krytycznie: do dyskusji byli dopuszczani tylko słuchacze myślący tak samo jak goście i prowadzący

 • Członkowie KRRiT na urlopie w TVP

  Borysiuk (do KRRiT wszedł z rekomendacji Samoobrony, ale dzięki głosom PiS) pracował na pół etatu w promocji TVP 1, Kołodziejski zaś (rekomendowany do Rady przez PiS) ma cały etat w redakcji katolickiej. Kołodziejski najpierw wystąpił o rozwiązanie umowy o pracę z TVP, ale kiedy dowiedział

 • Apel KRRiT do Ostrowskiego

  wiceszefem TVP 3. Jeśliby tak było, głosowanie nad zawieszeniem Pacławskiego byłoby nieważne (jego głos był decydujący). Ale o wygaśnięciu mandatu członka rady nadzorczej nie decyduje KRRiT, lecz jedynie sąd. Wczoraj "lewa" część Krajowej Rady odrzuciła wniosek Juliusza Brauna, by poprosić sąd o