Monika Rosa

Monika Rosa

Monika Anna Rosa urodziła się w roku 1986 w Czeladzi. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ukończyła studia politologiczne uzyskując tytuł magistra, właśnie w okresie studiów zaczęła przy tym angazować się w działania prospołeczne.

W 2005 roku Rosa zaangażowała się w działalność stowarzyszenia Młode Centrum, a następnie związała się z organizacją pozarządową Projekt Polska. W tym okresie zajmowała się przede wszystkim projektami związanymi z edukacją, choć koncentrowała się także na propagowaniu aktywności obywatelskiej i wiedzy na temat praw człowieka. Jednocześnie redagowała gazetę studencką, próbowała swoich sił jako reporterka radiowa i angażowała się w proces redakcyjny związany z wydawaniem czasopisma Liberte.

Od roku 2010 Monika Rosa pracowała w Kancelarii Prezydenta RP, a jej zaangażowanie przypadło na prezydenturę Bronisława Komorowskiego. W czasie pracy w kancelarii piastowała, między innymi, funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Obsługi Bieżącej w Gabinecie Prezydenta RP, jednym z jej największych sukcesów była zaś współorganizacja obchodów 25-lecia Wolności.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku Rosa została kandydatką do Sejmu z ramienia partii Nowoczesna pod przywództwem Ryszarda Petru. Startowała w okręgu katowickim i dzięki uzyskanym 20 126 glosom uzyskała mandat poselski. W czasie kampanii wyborczej koncentrowała się przede wszystkim na problemach Śląska zwracając uwagę między innymi na konieczność wzmocnienia jego potencjału przemysłowego, rozwoju nowych branż oraz określenia, jakie mogą być alternatywne źródła popytu na produkowany w tym regionie węgiel kamienny. Jest też propagatorką języka śląskiego opowiadającą się za jego większą rolą nie tylko w regionie, ale i w skali kraju,

Pozostali:

Patryk Jaki - Paweł Grabowski - Paweł Kukiz - Paweł Lisiecki - Paweł Olszewski

Monika Rosa

Więcej o:

Monika Rosa