Patryk Jaki

Patryk Jaki

Patryk Jaki urodzi si 11 maja 1985 roku w Opolu. Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Wrocawskim. Od 2013 roku jest onaty. Z on Ann ma syna Radosawa. Jest synem polityka Ireneusza Jakiego.

Dziaalno samorzdowa

Patryk Jaki w 2003 roku wstpi do Forum Modych PiS. W 2006 roku przystpi do PO i z jej list trafi do rady miasta. Wkrtce po wyborach opuci Platform Obywatelsk by znowu zwiza si z Prawem i Sprawiedliwoci.
Patryk Jaki po raz pierwszy wystartowa z powodzeniem w wyborach parlamentarnych w 2011 roku z listy PiS. Niedugo po tym wstpi do klubu Solidarna Polska, w ktrym obj funkcj rzecznika prasowego. W 2012 roku zosta wsptwrc partii o tej samej nazwie. W 2014 roku kandydowa do Parlamentu Europejskiego. Nie udao mu si odnie zwycistwa; otrzyma 3084 gosy. W tym samym roku wstpi do klubu poselskiego Sprawiedliwa Polska, ktry od 2015 roku dziaa jako Zjednoczona Prawica. W 2015 roku Patryk Jaki uzyska reelekcj w wyborach parlamentarnych. Obj wwczas funkcj w Ministerstwie Sprawiedliwoci, gdzie zosta sekretarzem stanu. Sprawowa nadzr nad Sub Wizienn oraz zajmowa si wdraaniem Systemu Dozoru Elektronicznego. Zosta przewodniczcym Zespou ds. Ochrony Autonomii Rodziny i ycia Rodzinnego, a take obj nadzr nad organizacj Muzeum onierzy Wykltych i Winiw Politycznych PRL. Jest autorem nowelizacji zakazujcej odbierania dzieci z powodu zych warunkw materialnych. Wczeniej powoa komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, ktrej celem byo zwikszenie liczby godzin historii w szkoach ponadgimnazjalnych. W 2017 roku zosta przewodniczcym komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, ktrej by pomysodawc.

Powikszenie Opola

Za spraw dziaa Patryka Jaki jego rodzinne Opole ulego powikszeniu 1 stycznia 2017 roku. Jego propozycja powikszenia miasta opieraa si na wczenie w granice Opola niektrych soectw z pobliskich gmin. Takiej reformie byli przeciwni mieszkacy tych miejscowoci. A 90% gosujcych bya przeciw przyczeniu soectw do Opola, jednak decyzja o powikszeniu miasta zostaa podjta bez brania pod uwag tych sprzeciww. Projekt zosta przyjty przez Rad Ministrw 19 lipca 2016 r. Od 2017 roku w granice miasta wczone s czci gmin: Dbrowa, Dobrze Wielki, Komprachcice i Prszkw. Obszar Opola zosta powikszony o ponad 5 tys. hektarw.

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy - wybory samorzdowe 2018

W kwietniu 2018 roku Jarosaw Kaczyski ogosi nazwiska kandydatw Zjednoczonej Prawicy na prezydentw najwikszych polskich miast. Dowiedzielimy si wtedy, e Patryk Jaki bdzie startowa w wyborach na prezydenta Warszawy. Istotnym tematem w kampanii Jakiego jest temat reprywatyzacji. Jego najwaniejszym rywalem w wyborach samorzdowych 2018 jest Rafa Trzaskowski, kandydat Platformy Obywatelskiej.

Wybory samorzdowe 2018 Warszawa

Patryk Jaki