Komenda Główna Policji

Komenda Główna Policji jest najważniejszym organem Policji Państwowej w Polsce. Na jej czele stoi Komendant Główny Policji, który jest zwierzchnikiem wszystkich sił policyjnych na terenie kraju. Jego zadaniem jest organizacja pracy i działalności tych służb oraz realizowanie poszczególnych zadań przed nią postawionych. Komenda Główna Policji jest podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Historia Komendy Głównej Policji
Organ odpowiadający za koordynowanie działań i zarządzanie Policją Państwową pierwszy raz powołany został w roku 1919, czyli krótko po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości. Policja została wówczas zorganizowana na wzór wojskowy. Od roku 1921 Komenda Główna Policji podlega bezpośrednio Ministerstwu Sprawiedliwości. Pierwszym Komendantem Głównym Policji był generał Jan Jur-Grzebowski.

Po zakończeniu II wojny światowej i wprowadzeniu w Polsce komunizmu zmieniono strukturę i nazwę państwowych służb bezpieczeństwa, które od tego momentu nazywane były Milicją Obywatelską. Zachowano jednak typową dla takich służb strukturę. Najwyższy organ przyjął nazwę Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Pierwszym komendantem MO w powojennej Polsce był Franciszek Jóźwiak, ostatnim zaś Zenon Trzciński.

Po zmianie systemu i upadku komunizmu, Milicja znowu została przemianowana na Policję. Pierwszym Komendantem Głównym Policji od roku 1990 był Leszek Lamparski. Od roku 1990 do 2015 urzędowało kilkunastu Komendantów Głównych Policji. Po Leszku Lamparskim byli to kolejno: Roman Hula (1991–1992), Zenon Smolarek (1992–1995), Jerzy Stańczyk (1995–1997), Marek Papała (1997–1998), Jan Michna (1998–2001), Antoni Kowalczyk (2001–2003), Leszek Szreder (2003–2005), Marek Bieńkowski (2005–2007), Konrad Kornatowski (2007), Tadeusz Budzik (2007–2008), Andrzej Matejuk (2008–2012), Marek Działoszyński (2012–2015) i Krzysztof Gajewski. 11 grudnia 2015 urzędowanie rozpoczął Zbigniew Maj, piętnasty Komendant Główny Policji od roku 1990. Po nim obowiązki Komendanta pełnił Andrzej Szymczyk, a od 13 kwietnia 2016 – Jarosław Szymczyk.

Struktura Komendy Głównej Policji
KGP działa według ustalonej hierarchii. Na jej czele stoi Komendant Główny Policji. Niżej jest Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji. Komendant ma także innych zastępców odpowiedzialnych za działania w określonych dziedzinach.

Komenda Główna Policji ma także kilka jednostek podległych. Podlegają pod nią komendy wojewódzkie Policji na terenie całego kraju. Dodatkowo KGP prowadzi szkoły policyjne w Szczytnie, Legionowie, Katowicach, Pile oraz Słupsku.

Komenda Główna Policji

Więcej o:

Komenda Główna Policji