Dariusz Rosati

Dariusz Rosati jest profesorem nauk ekonomicznych i sprawuje różnorodne funkcje polityczne. Jego żona, Teresa Rosati, jest cenioną projektantką mody. Ich wspólna córka – Weronika Rosati jest aktorką, mają też syna Marcina.

Dariusz Rosati – działalność naukowa
Dariusz Rosati urodził się 8 sierpnia 1946 roku w Radomiu, od 1950 mieszka w Warszawie. Studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego w obecnej Szkole Głównej Handlowej, która wówczas nosiła nazwę Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Od roku 1969 pracował tam jako asystent. Tytuł doktora uzyskał w roku 1973, a osiem lat później zdobył stopień habilitacyjny; przygotował pracę na temat prognozowania w handlu zagranicznym. W roku 1990 Dariusz Rosati uzyskał tytuł profesora SGH. Specjalizuje się w tematyce integracji europejskiej, handlu międzynarodowego, finansów międzynarodowych, a także makroekonomii. Liczne staże oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi spowodowały, iż ma on doświadczenie zarówno w instytucjach branży finansowej, jak i Komisji Europejskiej czy Międzynarodowej Organizacji Pracy. W jego portfolio znajduje się ponad 260 publikacji naukowych, dostępnych w wielu językach (m.in. polskim, rosyjskim czy angielskim).

Międzynarodowa działalność
Dariusz Rosati współpracował także z licznymi organizacjami międzynarodowymi: Bankiem Światowym, IREX, Bruegel Institute czy UNIDO. W latach 1991–1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, gdzie pełnił funkcję zwierzchnika sekcji krajów, określanych mianem Środkowo-Wschodniej Europy.

Dariusz Rosati – działalność polityczna
Był Ministrem Spraw Zagranicznych (1995 - 1997), pracował w Komisji ds. Reformy Gospodarczej (1987 - 1990), był członkiem Rady Strategii Gospodarczej, utworzonej w latach 1994–1997 przy Radzie Ministrów. Dwukrotnie był posłem Parlamentu Europejskiego, w VII kadencji Sejmu RP pełnił funkcję posła i Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

Dariusz Rosati

Więcej o:

Dariusz Rosati