Stanisław Żelichowski

Stanisław Żelichowski urodził się 9 kwietnia w lubelskiej wsi Księżostany. To działacz i polityk z ramienia ruchu ludowego. Z wykształcenia inżynier w dziedzinie leśnictwa. Ośmiokrotny poseł na Sejm w okresie PRL oraz w RP . Pełnił rolę ministra środowiska. Działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Stanisław Żelichowski jest synem Jana i Zofii Żelichowskich. W 1968 roku ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na wydziale leśnictwa. Następnie odbył staż w Ostrołęce, pracując przez rok w Prezydium Rady Powiatowej.

W 1969 roku objął posadę adiunkta w ciechanowskim nadleśnictwie. Pracował tam do 1971 roku. Kolejno przejął kontrolę nad Nadleśnictwem w Dwukołach i sprawował ją do 1993 roku.

Kariera polityczna Stanisława Żelichowskiego rozpoczęła się w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. Przystąpił do niego w 1985 roku i działał przez cztery lata. W 1991 roku otrzymał mandat poselski, reprezentował Polskie Stronnictwo Ludowe. Był posłem aż do 2015 roku.

26 października 1993 roku Stanisław Żelichowski został mianowany na stanowisko ministra ochrony środowiska. Funkcję sprawował do 17 października 1997. 19 października 2001 ponownie wybrano go na stanowisko ministra środowiska, ale już w nowym rządzie Leszka Millera. Żelichowski utrzymał tę posadę do 3 marca 2003 roku. Jako poseł zasiadał w sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz do spraw kontroli państwowej.

W 1998 roku stanął na czele Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie. Urząd sprawował przez trzy lata. W następnym roku został sędzią Trybunału Stanu. Funkcję pełnił do 1991 roku.

W 2004 kandydował do Parlamentu Europejskiego, bez rezultatu. Próby ponawiał jeszcze dwukrotnie: w 2009 oraz 2014 roku. W grudniu 2007 roku stanął na czele Klubu PSL i był przewodniczącym partii .do 2011 roku. W Sejmie VII kadencji mianowano go przewodniczącym Komisji do spraw: ochrony środowiska, leśnictwa oraz zasobów naturalnych.

W 2014 roku Stanisław Żelichowski zajął 10. miejsce w rankingu tygodnika Polityka, przedstawiającym najlepszych działaczy politycznych roku. Rok później ponownie kandydował z ramienia PSL-u do Sejmu, jednak nie otrzymał nominacji.

Stanisław Żelichowski

Więcej o:

Stanisław Żelichowski