PAN

PAN, czyli Polska Akademia Nauk to instytucja, której celem jest popularyzacja, rozwój i promocja edukacji. Główna siedziba PAN znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Polska Akademia Nauk ma oddziały regionalne w takich miastach jak: Kraków, Olsztyn, Białystok, Łódź, Katowice, Lublin, Wrocław, Poznań i Gdańsk.

Powstanie Polskiej Akademii Nauk to efekt postanowień I Kongresu Nauki Polskiej, który odbył się w 1951 roku. Wówczas zlikwidowano Polską Akademię Umiejętności i Towarzystwo Naukowe Warszawskie. PAN powołano 30 października 1951 roku. Jej celem była popularyzacja polskiej nauki i odnowa jej w czasach powojennych. Organizacja miała także ułatwić politykom dotarcie do naukowców, którzy potrzebują wsparcia państwa w swoich działaniach. Pierwszym Prezesem Polskiej Akademii Nauk był Jan Dembowski – biolog i marszałek sejmu PRL. PAN ma ograniczoną liczbę członków krajowych. Nie może być ich więcej niż 350. Członkowie dzielą się na rzeczywistych oraz korespondentów. Jest to elitarna grupa, do której swoich kandydatów mogą zgłaszać obecni członkowie lub zarządy uczelni wyższych. Po ukończeniu 70. roku życia członek PAN otrzymuje tytuł seniora i traci bierne prawo wyborcze. Organem PAN jest także Akademia Młodych Uczonych, w której szeregi wchodzą naukowcy do 38. roku życia, posiadający stopień doktora. Nie może ich być więcej niż 35.

PAN posiada także stacje zagraniczne. Znajdują się one w Brukseli, Rzymie, Paryżu, Wiedniu, Moskwie, Berlinie i Kijowie. Polska Akademia Nauk posiada pięć wydziałów: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, Nauk Biologicznych i Rolniczych, Nauk Medycznych oraz Nauk Technicznych. Członkowie przyjęci do PAN muszą zadeklarować przynależność do któregoś z oddziałów. Jednak później mogą złożyć wniosek z prośbą o przeniesienie do innego wydziału. Nad wydziałem czuwa dziekan, którego powołuje Prezes PAN.

PAN