PAN w 6 punktach krytykuje PiS za łamanie konstytucji. Terlecki i Sasin odpowiadają

Wszystkie grzechy Sejmu, Senatu i Prezydenta wypunktowała Polska Akademia Nauk. PiS-owi, partii, która ma większość parlamentarną, dostało się m.in. za niekonstytucyjną nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a Prezydentowi za ułaskawienie Kamińskiego.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasPolska Akademia Nauk wydała wczoraj uchwałę dotyczącą łamania konstytucji przez PiS. Jak napisali członkowie Komitetu Nauk Prawnych PAN mamy do czynienia z łamaniem trójpodziału władzy i niekonstytucyjnych zachowań, takich jak nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, unieważnienie wyboru sędziów TK, i ułaskawienie Mariusza Kamińskiego, i jego współpracowników.

Komitet Nauk Prawnych wypunktował Prawo i Sprawiedliwość za 6 - ich zdaniem - przykładów naruszenia konstytucji. Na 17 głosów tylko 1 był wstrzymujący, a 3 przeciw. Z uchwałą Komitetu nie zgodzili się m.in. Franciszek Longchamps de Bérier, ksiądz i prawnik, który uważał, że dzieci z in vitro posiadają "bruzdy dotykowe", a także Mirosław Sitarz, ksiądz, który w 2014 roku wraz z Towarzystwem Naukowym KUL przyznał nagrodę Bogdanowi Chazanowi, lekarzowi, przeciwnikowi aborcji i zwolennikowi klauzuli sumienia.

1. Odmowa stosowania ustaw poprzedniego Sejmu o wyborze sędziów TK

Przypisywanie sobie (...) kompetencji do odmowy stosowania ustaw jest naruszeniem zarówno zasady legalności działania władzy publicznej, jak i naruszeniem zasady odrębności i niezależności władzy sądowniczej.

2. Naruszenie trójpodziału władzy przez Sejm, Senat i Prezydenta

Szczególnie niedopuszczalne jest wkraczanie władz ustawodawczych i wykonawczych w kompetencje władzy sądowniczej.

3. Ograniczenie demokracji

KNP PAN przeciwstawia się wszelkim formom nihilizmu konstytucyjnego i prawnego, pogardy dla demokratycznego państwa prawnego, obejścia i nadużycia prawa, wykorzystywania i nadużywania mechanizmów demokratycznych dla ograniczenia demokracji i rządów prawa.

4. Nieprzyjęcie ślubowań od sędziów TK

(...) zaniechanie przyjęcia przez Prezydenta RP ślubowań od sędziów TK wybranych przez Sejm VII kadencji (...) uniemożliwiło wypełnianie obowiązków sędziowskich przez te osoby, oraz doprowadziło do sytuacji, w której nie został należycie obsadzony konstytucyjny organ (...).

5. Nowelizacja ustawy o TK

(...) ustawa z 19 listopada 2015 r. o TK dotknięta jest poważnymi wadami konstytucyjnymi i regulaminowymi odnoszącymi się zarówno do procedury jej stanowienia, jak i jej treści. Naruszono tryb uchwalania ustaw określony w Regulaminie Sejmu RP.(...) Ponadto doszło do niedopuszczalnego konstytucyjnie przerwania mocą ustawy mandatu sędziów TK do pełnienia funkcji Prezesa i Wiceprezesa TK.

6. Ułaskawienie Kamińskiego i jego współpracowników

(...) zastosowanie przez Prezydenta RP prawa łaski w stosunku do osób skazanych nieprawomocnie stanowi naruszenie trybu postępowania o ułaskawienie i niedopuszczalne wkroczenie organu władzy wykonawczej w zakres kompetencji władzy sądowniczej.

Jacek Sasin, poseł PiS, zaprzeczył by Prawo i Sprawiedliwość chciało wyciągnąć konsekwencje wobec naukowców PAN: - To Prawo i Sprawiedliwość zawsze dbało o swobodę wypowiedzi naukowców, w przeciwieństwie do PO, która ją łamała - powiedział.

Zobacz wideo

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: