Polscy uczniowie a ich rówieśnicy w badaniach PISA i OECD

Jak pokazało badanie PISA, tegoroczni maturzyści nie dokonali praktycznie żadnego postępu od 2006 roku.

W zawodówkach najsłabiej

Wyniki badań względem szkół nie są zaskakujące - jak zwykle najlepsze okazały się licea ogólnokształcące, najsłabiej zaś wypadły zasadniczne szkoły zawodowe. Uczniowie zostali podzieleni na 6 grup - tzw. Poziomów umiejętności, gdzie poziom 1 oznacza osoby na granicy wykluczenia społecznego, zaś 6 - najwyższy poziom umiejętności. W tym przypadku pomiędzy poziomami poszczególnych typów szkół pojawił się ogromny rozdźwięk.

W liceach osób na poziomie 1 nie było praktycznie wcale, podczas gdy w szkołach zawodowych takich osób było aż 46%. Analogicznie w szkołach zawodowych praktycznie nie występowały osoby z poziomów 5 i 6.

Matematyka łączy się z czytaniem?

Na konferencji podkreślony był związek dobrych wyników z matematyki z dobrymi wynikami z części dotyczącej czytania i interpretacji. Zauważono, że rzadko zdarzają się osoby mające dobre wyniki z części humanistycznej i kiepskie z matematycznej.

Istotne było też, że wyniki matematyczne dobre okazywały się czasie wejścia nowych reform w edukacji np. w 2010. Zdaniem Michała Fedorowicza z Instytutu Badań Edukacyjnych, to zasługa mobilizacji studentów oraz tego, że w obliczu nowej, nieznanej jeszcze matury nauczyciele są zmuszeni do kreatywnego nauczania.

 

- "Wiele zajęć odbywa się stereotypowo. Nauczyciel skupia się na pokazaniu i przetrenowaniu jednego sposobu. Matematyki trzeba uczyć odchodząc od rutyny" - mówił. Jak twierdzi Fedorowicz, to właśnie rutynowe podejście do matematyki jest odpowiedzialne za tegoroczne słabe wyniki maturalne.

Z komputerem nie za pan brat?

Andrzej Rychard z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN alarmuje, że polskim uczniom brakuje kompetencji używania komputera do rozwiązywania problemów. Po raz pierwszy bowiem raport PISA uwzględnił umiejętności wykorzystywania technik komputerowych. O ile polscy nastolatkowie wyjątkowo dobrze odnaleźli się w umiejętnościach matematycznych, czytanai i interpretacji oraz rozumienia nauk przyrodniczych, to już znacznie gorzej radzili sobie z obsługą komputera.

 

Mimo nowej podstawy programowej polscy uczniowie nie dokonali żadnego postępu. Podczas rozwiązywania zadań w wersji elektronicznej wypadli poniżej średniej OECD, mieli trudności z wpisywaniem tekstu do komputera i czytania tekstu w wersji elektronicznej. Mimo tego, że polscy uczniowie wciąż korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) rzadziej niż ich rówieśnicy z innych krajów, w stosunku do poprzedniego badania dostęp nastolatków do TIK znacznie się poprawił.

Nowe badanie, nowe problemy

OECD po raz pierwszy przeprowadziło badania na temat umiejętności finansowych młodzieży. Badane były osoby z różnych krajów w wieku piętnastu lat. Miało ono ukazać poziom przygotowania piętnastolatków do dorosłego życia w kontekście finansowym. Badanie to pojawiło się, ponieważ OECD uznało, że obecnie młodzież stoi przed większymi wyzwaniami w zakresie finansów niż poprzednie pokolenia. Dotyczy to zarówno rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych jak i niepewnością na rynku pracy. Rośnie znaczenie edukacji finansowej, jednak wciąż w większości krajów nie jest ona wyodrębniona jako oddzielny przedmiot w szkołach.

 

W badaniu znalazły się zadania dotyczące np. radzenia sobie z prostymi transakcjami, zarządzania przychodami, znajomości podstawowych terminów z dziedziny finansów czy identyfikacji ryzyka finansowego. Wyniki przyporządkowano do pięciu poziomów umiejętności, gdzie osoby na poziomie pierwszym potrafiły np. dostrzec różnicę między potrzebą a zachcianką i rozumiały podstawowe dokumenty finansowe takie jak faktura; osoby na poziomie piątym zaś potrafiły rozwiązywać nietypowe problemy finansowe i posługiwać się bogatą terminologią z zakresu finansów.

Polscy uczniowie a kompetencje finansowe

Najlepiej w badaniu wypadli uczniowie z Szanghaju. Polska uplasowała się nieco powyżej średniej, a więc nienajgorzej. Na wynikach z żadnego kraju nie widać znaczących różnic pomiędzy wynikami dziewcząt i chłopców, zaś umiejętności są silnie związane z innymi umiejętnościami badanymi przez PISA, np. matematycznymi. Wyniki badania ukazały, że świadomość finansowa uczniów jest uzależniona od wykształcenia rodziców - im wyższe tym większa świadomość. Podobną zależność zaobserwowano pomiędzy umiejętnościami finansowymi a miejscem zamieszkania ucznia - słabiej wypadały osoby ze środowiska wiejskiego. Największą świadomość finansową mieli uczniowie wdrażani do świata finansów przez rodziców, a więc na przykład ci posiadający konto bankowe.

Potrzebne zmiany?

Poziom świadomości finansowej wśród polskich piętnastolatków jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Nie można jednak ignorować faktu, że w dalszym ciągu co dziesiąty piętnastolatek ma bardzo słaby poziom tych umiejętności.

Być może warto rozważyć wprowadzenie edukacji finansowej, gdyż obecnie dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości nie ma nawet ściśle narzuconego programu i praktycznie w każdej szkole wygląda on inaczej.

Więcej o: