Borys Budka

Borys Budka

Borys Budka urodzi si 11 marca 1978 roku w Czeladzi w wojewdztwie lskim. Jest absolwentem Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu lskiego. Po studiach rozpocz aplikacj radcowsk. Praktyk zawodow jako radca prawny rozpocz w 2007 roku. 4 lata pniej uzyska stopie doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Po ukoczeniu studiw zacz prac nauczyciela akademickiego w Katedrze Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Z on Katarzyn ma crk Len.

Z polityk zwiza si w 2002 roku. Wwczas rozpocz dziaalno samorzdow i z ramienia Platformy Obywatelskiej wystartowa do rady miasta Zabrza. Uzyska mandat radnego, a w 2010 roku otrzyma reelekcj rwnie kandydujc z listy PO. W 2006 roku Borys Budka take zosta radnym, jednak wtedy kandydowa z ramienia lokalnego komitetu. W latach 2002 – 2005 peni funkcj wiceprzewodniczcego rady miasta, a pniej przez rok by jej przewodniczcym. W 2014 roku bez powodzenia kandydowa na prezydenta Gliwic. Na 6 kandydatw Borys Budka zaj 3 miejsce.

Borys Budka w wyborach parlamentarnych wystartowa po raz pierwszy w 2011 roku. Wwczas kandydowa z listy PO w okrgu gliwickim i uzyska mandat poselski, zdobywajc 10 260 gosw. W maju 2015 roku obj stanowisko ministra sprawiedliwoci w rzdzie Ewy Kopacz. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku ponownie udao mu si zdoby mandat poselski. Wwczas Borys Budka rwnie kandydowa z listy PO i otrzyma 37 761 gosw. 16 listopada 2015 roku przesta peni funkcj ministra sprawiedliwoci. Te wybory parlamentarne zostay bowiem wygrane przez Prawo i Sprawiedliwo, a na czele rzdu stana Beata Szydo. W lutym 2016 roku Borys Budka zosta wybrany wiceprzewodniczcym Platformy Obywatelskiej. W listopadzie tego samego roku obj funkcj ministra spraw wewntrznych i administracji w drugim w historii PO gabinecie cieni. Powsta on 17 listopada 2016 roku, na jego czele stan Grzegorz Schetyna, a wiceszefami zostali Ewa Kopacz i Tomasz Siemoniak.

Pozostali:

Cezary Grabarczyk - Cezary Tomczyk - Dominik Tarczyski - Elbieta Kruk - Elbieta Rafalska

Borys Budka