Dominik Tarczyski

Dominik Tarczyski

Dominik Tarczyski przyszed na wiat w Lublinie w 1979 roku. To polski polityk, publicysta oraz dziaacz katolicki, jak rwnie pose na Sejm VIII kadencji. Sfera religijna ma ogromne znaczenie zarwno dla jego kariery naukowej, politycznej oraz artystycznej. Dominik Tarczyski ukoczy prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, niezwykle cenionej uczelni zwaszcza w prawicowych krgach, ktrej wykadowc by midzy innymi wity Jan Pawe II.

Po ukoczeniu studiw wyjecha za granic, do Wielkiej Brytanii. W latach 2003-2008 peni funkcj animatora wsplnoty przy katedrze Westminster w Londynie. W tym czasie by take prowadzcym programy z muzyk chrzecijask, ktre nadawaa jedna ze stacji radiowych. Oprcz tego peni posug wieckiego asystenta, wsppracujc z jednym z tamtejszych egzorcystw. Po powrocie do kraju Dominik Tarczyski zaangaowa si w prac w Telewizji Polskiej, konkretnie w jej kieleckim oddziale - do pocztku 2010 roku peni funkcj dyrektora TVP3 Kielce. Nastpnie pracowa na stanowisku zastpcy dyrektora do spraw eksploatacji w TVP. Ponadto tworzy filmy dokumentalne o tematyce religijnej, skupiajc si gwnie na pracy katolickich egzorcystw.

Szerszemu gronu widzw da si pozna jako reyser filmu dokumentalnego Kolumbia - wiadectwo dla wiata, ktry spotka si z duym zainteresowaniem katolickich mediw i otrzyma nagrod na XVI Midzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmw i Multimediw w Niepokalanowie. Dziaalno polityczn rozpocz od nieudanych dla siebie wyborw do sejmiku w 2010 roku z ramienia Prawa i Sprawiedliwoci. Rok pniej by jednym z zaoycieli Solidarnej Polski, z ktrego to ugrupowania odszed jednak w 2014 roku i bliej zwiza si z PiS. W odbywajcych si rok pniej wyborach parlamentarnych startujc z listy Prawa i Sprawiedliwoci jako kandydat bezpartyjny otrzyma 7475 gosw i uzyska mandat poselski. Po wyborach wstpi do partii Jarosawa Kaczyskiego.

Pozostali:

Elbieta Kruk - Elbieta Rafalska - Elbieta Witek - Ewa Kopacz - Ewa Lieder

Dominik Tarczyski