Elbieta Rafalska

Elbieta Rafalska

Elbieta Rafalska urodzia si w 1955 roku we Wschowie. To samorzdowiec, polityk, senator i pose, a take minister rodziny, pracy i polityki spoecznej w rzdzie Beaty Szydo. Jest absolwentk Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Filia w Gorzowie Wielkopolskim. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej oraz organizacji i zarzdzania pomoc spoeczn i prac socjaln ukoczya na Uniwersytecie Szczeciskim. Pracowaa jako wykadowca w AWF, potem bya wizytatorem w kuratorium owiaty oraz dyrektorem Wojewdzkiego Zespou Pomocy Spoecznej.

Od 1994 do 2005 roku zasiadaa w radzie miasta Gorzowa: pracowaa w Komisji Rodziny i Spraw Spoecznych. W 2004 roku Elbieta Rafalska zwizaa si z Prawem i Sprawiedliwoci. Dziaa w lubuskim oddziale zarzdu generalnego partii. Startujc w wyborach parlamentarnych w 2005 roku z listy Prawa i Sprawiedliwoci uzyskaa stanowisko senatora. Przewodniczya Komisji Samorzdu Terytorialnego i Administracji Pastwowej. W pniejszych latach zajmowaa stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej. W 2017 roku w czasie wyborw parlamentarnych uzyskaa 16 933 gosy, co dao jej mandat poselski. Dwa lata pniej jest start w wyborach do Parlamentu Europejskiego okaza si niepowodzeniem. Elbieta Rafalska z powodzeniem za to staraa si o reelekcj w 2011 i 2015 roku otrzymujc odpowiednio 14 812 gosw oraz 22 898 gosw. W rzdzie tworzonym przez Beat Szydo obja stanowisko ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej. Naley midzy innymi do Parlamentarnego Zespou ds. Przeciwdziaania Ateizacji Polski, Parlamentarnego Zespou na rzecz Ochrony ycia i Rodziny oraz Zespou Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.

Pozostali:

Elbieta Witek - Ewa Kopacz - Ewa Lieder - Grzegorz Furgo - Grzegorz Napieralski

elbieta rafalska