społeczeństwo

Więcej o:

społeczeństwo

 • Demokraci.pl chcą społeczeństwa obywatelskiego

  . Mimo że szeroko rozsyłali zaproszenia, przyjechało tylko kilkadziesiąt osób. - Mała frekwencja może wskazywać, że organizacje będą wolały ochłapy z programu zwycięskiej partii, niż konkretny program ugrupowania, którego flagowym okrętem jest społeczeństwo obywatelskie - martwił się Jakub Wygnański

 • Matura 2017 wiedza o społeczeństwie. Mamy arkusze

  Do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie przystąpiło ok. 31 tys. osób. Zadania sprawdzały umiejętność identyfikowania i analizowania problemów, argumentowania i wnioskowania. Maturzyści musieli też wykazać się umiejętnością dostrzegania współzależności we współczesnym świecie oraz umiejętnością

 • Najczęściej popełniane błędy z Wiedzy o społeczeństwie

  poważne błędy merytoryczne, które rzutowały na końcową ocenę. Istotnym problemem było też to, że maturzyści pomijali szczegóły, które mają wpływ na końcową ocenę pracy. Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny (socjologia, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, ekonomia) sprawia

 • Franciszek: Rodziny wielodzietne są nadzieją dla społeczeństwa

  Franciszek przypomniał, że macierzyństwo i ojcostwo są darem Boga, ale zadaniem rodzin jest jego przyjęcie, zadziwienie jego pięknem i ukazanie społeczeństwu. - W świecie często naznaczonym egoizmem rodzina wielodzietna jest szkołą solidarności i dzielenia się, a te postawy są dobrodziejstwem

 • Forum: rząd przyjmie strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego

  Informacji takiej udzielił PAP Witold Drożdż, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji na naszym V Forum Usług Szerokopasmowych. "Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego przeszła już praktycznie wszystkie etapy po stronie rządowej. Jesteśmy po konsultacjach międzyresortowych

 • Zawiązano Koalicję na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego

  społeczeństwa informacyjnego. "W krajach starej Unii Europejskiej wzrost PKB w 25% jest związany z użyciem nowych technologii informacyjnych. Wzrost produktywności pracy w 40%. Jeśli Polska ma być krajem nowoczesnym, w którym młodzi ludzie chcą żyć i budować swoją przyszłość, musimy stworzyć najlepsze warunki

 • Egzamin gimnazjalny. Historia i wiedza o społeczeństwie. Publikujemy arkusze

  Egzamin gimnazjalny z dziedziny "Historia i wiedza o społeczeństwie" obejmował 25 pytań. Rozpoczął się o godz. 9 i trwał 60 minut. Padły pytania między innymi o starożytność, pierwszą wojnę światową, a także o podatki i strukturę Unii Europejskiej Po nim uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego

 • Rosjanie spierają się, czy Kreml zaczyna szanować społeczeństwo

  Rosjanie spierają się, czy Kreml zaczyna szanować społeczeństwo Kreml chce dziś być partnerem nie tylko USA, Europy i NATO. Także - Rosjan. Społeczeństwo obywatelskie przyjdzie jednak Rosji dopiero budować, a i władza dopiero uczy się z nim rozmawiać. Moskiewskie Forum Obywatelskie potwierdziło