Jan Dziedziczak

Jan Dziedziczak

Jan Dziedziczak urodził się 3 sierpnia 1981 roku w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku politologia w zakresie polityki społecznej i zdobył tytuł magistra politologii. Podczas studiów udzielał się w samorządzie studenckim Instytutu Polityki Społecznej UW. Był też stypendystą rządu japońskiego i Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio. Ma za sobą doświadczenie w harcerstwie - jest instruktorem w stopniu harcmistrza, pełnił funkcję komendanta Warszawskiego Związku Drużyn Harcerzy „Mokotów”, był też rzecznikiem prasowym ZHR.

Związał się z partią Prawo i Sprawiedliwość. Był asystentem prasowym prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pełnić też funkcję rzecznika prasowego rządu. W wyborach parlamentarnych, które odbyły się w 2008 roku wybrano go na posła na Sejm VI kadencji (kandydował w okręgu kaliskim i otrzymał 24809 głosów). W 2011 roku z sukcesem ubiegał się o reelekcję (w tych wyborach otrzymał 15 954 głosy). W 2015 ponownie dostał się do Sejmu (za sprawą 26 665 głosów). 17 listopada tego samego roku powołano go na sekretarza stanu.

Jan Dziedziczak to też członek katolickiej organizacji Rycerze Kolumba - największej na świecie katolickiej organizacji świeckiej prowadzącej działalność charytatywną.

Pozostali:

Jan Grabiec - Jan Maria Jackowski - Jan Rulewski - Jan Szyszko - Jan Żaryn

Jan Dziedziczak

Więcej o:

Jan Dziedziczak