Ludzie bezdomni - symboliczne znaczenie Wenus z Milo i Rybaka

Wenus z Milo i Rybak to symbole dwóch zupełnie różnych aspektów rzeczywistości. Rzeźba Wenus z Milo , którą ogląda Judym w Luwrze, uosabia urodę świata, to wszystko, co w nim piękne, kruche, delikatne. Jest znakiem proporcji, ładu, harmonii i miłości.

Obraz Puvis de Chavannes'a "Ubogi rybak" stanowi jej całkowite przeciwieństwo. Symbolizuje to, czego żaden człowiek nie chciałby doświadczyć - nędzę, poniżenie, krzywdę, cierpienie.

Symbolika tych dwóch rekwizytów jest wszechobecna w powieści. Funkcjonuje przede wszystkim w sposobie prezentacji świata przedstawionego. Rzeczywistość powieściowa na prawach kontrastu odsłania prawdę o urodzie świata i jego nędzy. Lekkim, nieco ironicznym ujęciom wytwornego życia towarzyszą drapieżne, naturalistyczne obrazy ludzkiej biedy. Tak jest w każdej prezentowanej przez autora przestrzeni:

wytworne piękno starego Paryża zderzone zostało z opisem przytułku dla bezdomnych,

wykwintny warszawski salon doktora Czernisza kontrastuje z realiami ulicy Ciepłej i Krochmalnej,

luksusowemu "uzdrowisku" w Cisach, zaspokajającemu wszelkie kaprysy wybrednych dam, przeciwstawia autor odpychającą nędzę czworaków chłopskich,

z bogatym apartamentem dyrektora Kalinowicza zestawione są "śmierdzące nory" górników.

Kontrast środowisk, tak silnie wyeksponowany w powieści, przygotowuje zatem fundament dla mającego się rozegrać dramatu Tomasza Judyma, wystawionego na ryzykowną próbę kuszenia. Wenus z Milo i Rybak to także symbole uczuć, które będą walczyć ze sobą przez całe jego życie. W efekcie żadne z nich nie zwycięży, mimo że bohater podejmie decyzję. Znakiem wewnętrznych zmagań stanie się kolejny rekwizyt o randze symbolu: rozdarta sosna - z jednej strony obumarła, z drugiej resztką korzeni trzymająca się jeszcze ziemi. Ma uosabiać rezygnację z takich wartości jak miłość, szczęście rodzinne, dostatek - na rzecz czynienia pożytku społecznego.

 

Czy uważnie przeczytałeś "Ludzi bezdomnych"? Sprawdź się!

Zobacz także:

Ludzie bezdomni

Stefan Żeromski - biografia

Stefan Żeromski - najważniejsze dzieła

Ludzie bezdomni - treść utworu

Ludzie bezdomni - znaczenia bezdomności

Ludzie bezdomni - panorama społeczna

Ludzie bezdomni - jako powieść

Ludzie bezdomni - etos chrześcijański

Ludzie bezdomni - bohaterowie

Ludzie bezdomni - cytaty

Ludzie bezdomni - bibliografia