Finał Olimpiady prawniczej coraz bliżej

Dobiegły końca okręgowe eliminacje Olimpiady wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich. Do kolejnego etapu zostało zakwalifikowanych 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, m.in. z Poznania, Lublina, Iławy oraz Lęborka. Przed nimi najważniejszy, finałowy sprawdzian wiedzy, który odbędzie się 29 lutego w siedzibie warszawskiej Uczelni Łazarskiego.

Do finałowej grupy zakwalifikowało się 12 uczniów

Uczestnicy drugiego etapu pod czujnym okiem Komisji Okręgowej rozwiązywali test oraz zadania otwarte. Do finałowej grupy zakwalifikowało się 12 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali odpowiednio: Szymon Grzelak z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, Roksana Melkowska z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września w Iławie, Maciej Nieszporek z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie, Łukasz Świątek z ZSGŻiA im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku, Alicja Filusz z XII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, Kinga Ney z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza, Ewelina Kutaś z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza z Katowic, Artur Sadkowski z Zespołu Szkół w Mszczonowie, Karolina Lemka z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września w Iławie, a także trójka uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu: Karolina Ziemińska, Katarzyna Lipińska oraz Jakub Sokołowski.

Stawką finału będzie wyjazd do instytucji unijnych

- Stawką finału będzie wyjazd do instytucji unijnych w Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu. W drodze po zwycięstwo zostały do pokonania testy, sprawdzające nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność jej wykorzystania w praktyce. Wierzymy, że Olimpiada będzie inspiracją dla młodych, ambitnych ludzi do samodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy o społeczeństwie i zasadach prawnych - mówi dr Małgorzata Sekuła-Leleno, konsultant ds. merytorycznych Olimpiady.

Organizatorem Olimpiady składającej się z trzech etapów jest Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Jej celem jest kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości i rozwijanie kultury prawnej wśród młodzieży.

- Formuła Olimpiady ma umożliwić zdrowe współzawodnictwo, a także wspierać rozwój uzdolnionych uczniów - zauważa Ewelina Milan, koordynator Olimpiady. - Konkurs daje uczestnikom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, co jest szczególnie cenne przed maturą, a także szansę na poznanie rówieśników o podobnych zainteresowaniach - dodaje Milan.