Kierunki studiów - socjologia

Zakończyła się już pierwsza tura rekrutacji na studia. Niektórzy jednak nadal się stresują - to osoby, które znalazły się na listach rezerwowych. Wiele osób liczy, że uda im się dostać właśnie na socjologię. Co takiego ma w sobie ten kierunek, że wielu młodych ludzi decyduje się na te studia?

Rekrutacja na studia 2016: socjologia. Czym zajmuje się socjologia?

Obszar zainteresowań tej nauki jest powszechnie znany - społeczeństwo. Jednak warto sprecyzować, co konkretnie zajmuje socjologa. Bada on szeroko pojęte procesy powstawania życia zbiorowego. Interesuje go, jaka jest wewnętrzna budowa tworzących się zbiorowości. Socjolog sprawdza, czy narzucają one sobie jakieś zadania, obierają lidera, budują wewnętrzne hierarchie itd. Jednocześnie zajmuje się on także tym, co ma bezpośredni wpływ na taką zbiorowość. Bada więc czynniki integrujące i rozbijające grupy.

Z tego powodu pod kątem socjologicznym można badać niemal każdy aspekt życia ludzkiego. Socjologicznym okiem można więc spojrzeć na politykę, kulturę, modę, obyczaje danego społeczeństwa, historię, medycynę, miasto, religię, rolnictwo - praktycznie na wszystko.

Lubisz obserwować ludzi? Chciałbyś tworzyć ankiety i analizować ich wyniki? Studia na socjologii są dla ciebie! Sprawdź, gdzie możesz studiować SOCJOLOGIĘ!

Kierunki studiów - socjologia. Czego uczą się studenci socjologii?

Przyszli socjologowie muszą umieć nie tylko wyjaśniać, lecz także analizować procesy zachodzące w społeczeństwie. Dlatego też jednym z ważniejszych przedmiotów, który dla niewprawionych jeszcze pierwszaków okazuje się typową "kosą", jest statystyka i osławiony SPSS, czyli oprogramowanie do statystycznej analizy danych.

Na socjologię trafiają zwykle humaniści, z definicji niepalący się do matematyki. Prawdopodobnie z tego wynikają problemy. Maturzyści decydujący się na ten kierunek powinni mieć na uwadze, że bez zapoznania się z, niekiedy skomplikowanymi, wzorami i zrobienia wielu zadań, nie uda im się ukończyć pierwszego roku.

Na szczęście statystyka to tylko jeden z wielu przedmiotów. Pozostałe są w większości teoretyczne. Dotyczą m.in.: antropologii kulturowej, psychologii społecznej, historii myśli socjologicznej, metodologii nauk społecznych, filozofii oraz globalnych procesów społecznych.

Rekrutacja na studia 2016. Jakie specjalności mają do wyboru studenci socjologii?

Warszawska SGGW oferuje studentom na kierunku socjologia dwie specjalizacje: komunikacja społeczna lub analityka społeczna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzi zajęcia na pięciu specjalizacjach: socjologia ekonomiczno-menedżerska, socjologia zarządzania i rozwoju lokalnego, socjologia komunikacji międzykulturowej, socjologia interpersonalnych i rodzinnych interakcji oraz badanie opinii publicznej, polityki i rynku. KUL swoim studentom oferuje aż sześć specjalizacji: animator kultury miejskiej, analityk marketingowy i internetowy, specjalista ds. polityki publicznej, specjalista ds. integracji społecznej, edukator zdrowia i nowych form aktywności fizycznej, menadżer ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa.

Studia 2016: socjologia. Praca dla absolwenta socjologii

Ponieważ w trakcie studiów przyszły socjolog styka z się z wieloma zagadnieniami ogólnospołecznymi, spektrum miejsc, w których może znaleźć pracę, także jest szerokie. Absolwent socjologii sprawdzi się w roli dziennikarza. Może też podjąć pracę w ośrodkach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacyjnych. Dzięki umiejętności analizowania tendencji społecznych socjologowie sprawdzają się w roli specjalistów od reklamy. Ze względu na oko wyczulone na procesy zachodzące wśród ludzi tworzących grupę, sprawdzają się także jako pracownicy działów HR w firmach. Jeśli po studiach absolwenci nie mają dość statystyki mogą ubiegać się o posadę w ośrodkach badania opinii publicznej.

Lubisz obserwować ludzi? Chciałbyś tworzyć ankiety i analizować ich wyniki? Studia na socjologii są dla ciebie! Sprawdź, gdzie możesz studiować SOCJOLOGIĘ!

Rekrutacja na studia 2016. Socjologia - progi punktowe

W rekrutacji 2014 o jedno miejsce na socjologii na UW ubiegały się 2,8 osoby. Na Uniwersytecie Śląskim w tym samym roku na jedno miejsce przypadło 1,67 osoby. W 2013 na Uniwersytecie Wrocławskim o jedno miejsce walczyło 1,6 osoby. W zeszły roku aby dostać się na socjologię na UKSW należało zebrać co najmniej 38,10 pkt. w procesie rekrutacyjnym. Na UW próg na tym kierunku zaczynał się od 38,18 pkt.

Więcej o: