Kierunki studiów - geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia to jeden z kierunków, które nie pojawiają się wysoko w rankingach popularności. Nic dziwnego - studia nie są najłatwiejsze. Praca w zawodzie nie jest lekka. Wykonywanie pomiarów wymaga spędzania czasu na zewnątrz, ale nie brakuje też pracy biurowej i wielu godzin przed monitorem. Sprawdźmy zatem, jaki jest idealny kandydat na geodetę.

Kierunki studiów 2016: czego uczy się w trakcie studiów geodeta?

Studia na kierunku geodezja i kartografia są dwustopniowe. Przez 3,5 roku studenci pracują, by uzyskać tytuł inżyniera. Studia magisterskie trwają dwa lata. W tym czasie przyszli geodeci dowiedzą się jak badać i mierzyć deformacje ziemi, jak wyznaczać położenie obiektów w przestrzeni oraz jak przedstawić to na mapie. By zdobyć te umiejętności należy uczęszczać na szereg przedmiotów, m.in.: grafikę inżynierską, rachunek wyrównawczy, geodezyjne pomiary szczegółowe, fotogrametrię i teledetekcję oraz wiele innych. Już od samych nazw przedmiotów laikowi kręci się w głowie.

Dobrze orientujesz się w przestrzeni? Lubisz liczyć, mierzyć, porównywać? Będziesz świetnym geodetą! Sprawdź, gdzie możesz studiować GEODEZJĘ I KARTOGRAFIĘ

Studia 2016: specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Studenci geodezji mają do wyboru kilka specjalizacji, w zależności od tego, na jakim uniwersytecie studiują. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie dysponuje jedną specjalizacją - geodezja rolna i wycena nieruchomości. Uniwersytet Wrocławski oferuje studentom specjalność: geodezja i gospodarka nieruchomościami lub geodezja i geoinformatyka. Wojskowa Akademia Techniczna proponuje swoim studentom cztery specjalności: pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej; fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej; techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji; meteorologia.

Rekrutacja na studia 2016: profil kandydata na geodetę

Dobry geodeta musi mieć doskonałą wyobraźnię przestrzenną. Logiczne myślenie i zamiłowanie do matematyki to cechy, które przydadzą się każdemu inżynierowi. W przypadku tego zawodu liczy się także dokładność i sumienność, szczególnie ważne np. przy nanoszeniu pomiarów na mapę. Konieczna jest także cierpliwość, która pozwoli precyzyjnie wykonywać swoją pracę. Ponieważ zawód wiąże się z wykonywaniem pomiarów w terenie przyda się dobra forma i odporność na warunki atmosferyczne.

Rekrutacja na studia 2016: praca dla absolwentów geodezji i kartografii

Po ukończeniu tego kierunku można szukać pracy w kilku miejscach, głównie w firmach i urzędach. Jednak zanim absolwenci geodezji i kartografii podejmą samodzielną pracę muszą zdać egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia nadaje się w siedmiu zakresach, jeden z nich to: geodezyjna obsługa inwestycji. Zdanie takiego egzaminu uprawnia do samodzielnego wykonywania zawodu geodety i otwarcia własnej działalności. Bez tego można pracować np. w biurach geodezyjnych.

Wykonywanie tego zawodu wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Ewentualne błędy mogą odbić się na karierze geodety. Klienci niezadowoleni z jego usług mogą złożyć skargę do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Jeśli GUGiK orzeknie o winie geodety, może on otrzymać naganę, a nawet stracić uprawnienia zawodowe. Są to jednak sytuacje skrajne.

Dobrze orientujesz się w przestrzeni? Lubisz liczyć, mierzyć, porównywać? Będziesz świetnym geodetą! Sprawdź, gdzie możesz studiować GEODEZJĘ I KARTOGRAFIĘ

Kierunki studiów 2016: przyszłość w geodezji

W stwierdzeniu, że geodeta to zawód z przyszłością nie ma przesady. Specjaliści w tej dziedzinie są wysoko cenieni. Trud studiów zaprocentuje więc w przyszłości. Absolwenci, którzy zdecydują się rozwijać własną firmę mają szanse na wysokie zarobki. Co więcej, polscy geodeci są doceniani na całym świecie, jest więc szansa na prowadzenie działalności także poza granicami państwa.

Więcej o: