Kierunki studiów - pedagogika

Rekrutacja na studia na niektórych uczelniach już się zakończyła - niebawem maturzyści dowiedzą się, na które kierunki studiów udało im się dostać, oraz czy będą studiować w trybie stacjonarnym czy niestacjonarnym. Wielu kandydatom marzy się pedagogika. Jakie były zeszłoroczne progi punktowe na pedagogikę?

Rekrutacja na studia 2016: pedagogika na każdej uczelni

Rekrutacja na studia dobiega końca, a każdy, kto przeglądał ofertę uniwersytetów zauważył pewnie, że są takie kierunki studiów, które pojawiają się na wszystkich uczelniach. Jednym z nich jest właśnie pedagogika, czyli nauka o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Kierunek ten jest dostępny na większości szkół wyższych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (wieczorowym lub zaocznym).

Widzisz się w roli wychowawcy, a może zawsze chciałeś uczyć? W takim razie pedagogika to studia dla ciebie! Sprawdź, gdzie możesz studiować PEDAGOGIKĘ

Kierunki studiów 2016: jakie specjalności czekają na pedagogice?

Studia na kierunku pedagogika mogą być realizowane w ramach wielu specjalność, od których w dużej mierze zależeć będzie to, w jakich miejscach będziemy szukać pracy po zdobyciu dyplomu. Uniwersytet Warszawski oferuje na przykład takie specjalizacje, jak: pedagogika małego dziecka, pedagogika nauczycielska, pedagogika specjalna i edukacja społeczna, pedagogika społeczno-wychowawcza czy andragogika.

Studia i rekrutacja: zeszłoroczne progi punktowe na kierunek pedagogika

Rekrutacja na studia dobiega końca i maturzyści wkrótce poznają wyniki pierwszej tury rekrutacji. Dwa lata temu próg punktowy na kierunek pedagogika wyniósł na Uniwersytecie Warszawskim: 30,03 (I tura naboru), na Uniwersytecie Gdańskim - 62,20; na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - 29,36.

Kierunki studiów: dlaczego pedagogika jest tak popularna?

Pedagogika cieszy się niesłabnącą popularnością. Studia na pedagogice są uważane za bardzo łatwe, jednak nawet jeżeli same studia nie należą do najtrudniejszych, to praca pedagoga jest naprawdę ciężka. Wiele maturzystek decyduje się na pedagogikę, gdyż chciałyby nieść pomoc, jednak w momencie szukania pracy nie zawsze są zadowolone z tego wyboru. Powszechnie utożsamia się pedagoga z nauczycielem, lecz w ostatnich latach rola pedagoga "rozszerzyła" się: na przykład andragodzy są przygotowani do pracy z osobami dorosłymi, co jest ważne we współczesnym świecie gospodarki rynkowej, gdzie zapotrzebowanie na określone grupy zawodowe nieustannie się zmienia, a ludzie często muszą zmieniać swoją profesję. A kiedy trudno jest im odnaleźć się we współczesnym rynku pracy z pomocą przychodzi pedagog jako doradca zawodu czy pracy.

Widzisz się w roli wychowawcy, a może zawsze chciałeś uczyć? W takim razie pedagogika to studia dla ciebie! Sprawdź, gdzie możesz studiować PEDAGOGIKĘ

Rekrutacja na studia 2016: gdzie jeszcze znajdzie pracę absolwent pedagogiki?

Po ukończeniu studiów z zakresu pedagogiki można oczywiście pracować jako pedagog szkolny. W zależności od zrealizowanej podczas studiów specjalizacji można również znaleźć zatrudnienie w poradniach wychowawczych, placówkach pogotowia opiekuńczego, domach dziecka, w domach spokojnej starości, w zakładach karnych i poprawczych. Pedagodzy, których specjalnością jest projektowanie edukacyjne i andragogika, mogą też pracować w branży szkoleniowej, prowadząc warsztaty np. z inteligencji emocjonalnej. Pedagodzy znajdują także pracę w przedsiębiorstwach - zajmują się tam doradztwem personalnym albo rekrutacją nowych pracowników.

Partner - materiał Pedagogika Kultura popularna i... Pedagogika przedszkolna Pedagogika rodziny. Obszary i...

Więcej o: