Data wyborów parlamentarnych 2015

Wybory do Sejmu i Senatu w roku 2015 odbędą się 25 października. Termin ten wynika z decyzji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 17 lipca.

Jak wynika z konstytucji Prezydent Bronisław Komorowski miał cztery dopuszczalne terminy przeprowadzenia wyborów: 11, 18 oraz 25 października i 1 listopada. Prezydent zdecydował się na środkowy termin, czyli 25 października. Swoją decyzję uzasadnił zaplanowanym wcześniej referendum.

- To jest data, która pozwala stosunkowo gładko przejść Państwowej Komisji Wyborczej od ostatecznego zliczania głosów oddanych w referendum do działalności związanej z wyborami parlamentarnymi - uzasadniał wybór Komorowski w przemówieniu z dnia 17 lipca.

Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Data wyborów wyznaczana jest na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji obu izb parlamentu. Pierwsze posiedzenia Sejmu VII kadencji i Senatu VIII kadencji odbyło się 8 listopada 2011 r.

Kto może głosować?

Osobą uprawnioną do głosowania jest każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniony, pozbawiony praw publicznych lub praw wyborczych.

W jakich godzinach otwarte są lokale?

Głosowanie odbywa się w niedzielę 25 października, w godzinach od 7.00 do 21.00. W tym czasie lokal musi być stale otwarty. Godziny zamknięcia mogą mogą ulec przedłużeniu, jeśli na przebieg głosowania wpłyną nieprzewidziane okoliczności.

Dwie karty wyborcze

W głosowaniu komisja wydaje dwie karty - białą oraz żółtą. Na pierwszej znajduje się spis kandydatów do Sejmu. Karta ma formę książeczki, w której zakreślamy "iksem" tylko jednego kandydata. Na drugiej, znajduje się spis kandydatów do Senatu. Jest to pojedyncza kartka, a wszyscy kandydaci znajdują się na jednej stronie i tu również głosujemy na jedną osobę.