Ryszard Petru

Ryszard Petru

Ryszard Petru urodzi si 6 lipca 1972 roku we Wrocawiu. Ukoczy tam V Liceum Oglnoksztacce im. gen. Jakuba Jasiskiego. Jest absolwentem stosunkw midzynarodowych w Szkole Gwnej Handlowej w Warszawie. Od 1997 roku jest onaty. Z on Magorzat ma dwie crki – Katarzyn i Magdalen.

Kariera zawodowa Ryszarda Petru rozpocza si ju na studiach. Wwczas zosta asystentem Wadysawa Frasyniuka bdcego wtedy posem Unii Demokratycznej. Jego wykadowc w SGH by Leszek Balcerowicz, dziki ktremu Ryszard Petru otrzyma prac w fundacji CASE. W 1995 roku zosta jego asystentem. Gdy w latach 1997 – 2000 Leszek Balcerowicz peni urzd wicepremiera i ministra finansw Ryszard Petru by jego doradc. Pracowa wwczas w biurze penomocnika rzdu do spraw reformy emerytalnej jako konsultant. Od 1998 roku by asystentem w Szkole Gwnej Handlowej. W latach 2001 – 2004 peni funkcj ekonomisty do spraw Polski i Wgier w Banku wiatowym. W 2001 roku wystartowa w wyborach parlamentarnych z ramienia Unii Wolnoci. Kandydowa z pierwszego miejsca na licie w okrgu podwarszawskim. Nie udao mu si jednak wwczas odnie sukcesu. Peni stanowisko gwnego ekonomisty Banku BPH, by dyrektorem ds. strategii i gwnym ekonomist BRE Banku oraz PKO BP, a take partnerem odpowiedzialnym za polskie przedsibiorstwa prywatne w PwC. W 2011 roku Ryszard Petru zosta przewodniczcym Towarzystwa Ekonomistw Polskich. W 2013 roku obj funkcj doradcy marszaka wojewdztwa dolnolskiego do spraw gospodarczych. Rok pniej na krtki czas zosta przewodniczcym rady nadzorczej Polskich Kolei Pastwowych. W tym samym roku zosta rwnie przewodniczcym rady nadzorczej firmy Solaris Bus & Coach.

W 2015 roku zaoy Fundacj Nowoczesna RP oraz powoa ugrupowanie NowoczesnaPL. Wwczas w zwizku z rozpoczciem dziaalnoci politycznej zawiesi penienie funkcji przewodniczcego Towarzystwa Ekonomistw Polskich. W sierpniu 2015 roku zarejestrowa parti polityczn Nowoczesna Ryszard Petru. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku kandydowa z pierwszego miejsca na licie tej partii w okrgu stoecznym. Uzyska wwczas mandat posa na Sejm VIII kadencji. Jego partia zaja wtedy czwarte miejsce, majc poparcie 7,6%, a sam Petru zdoby 129 088 gosw. Nowoczesna Ryszard Petru wprowadzia do sejmu 28 posw. 26 kwietnia 2017 roku Ryszard Petru ustpi z funkcji przewodniczcego klubu poselskiego partii.

Ma na swoim koncie kilka publikacji ksikowych, m.in. „Koniec wolnego rynku? Geneza kryzysu” z 2014 roku.

Pozostali:

Ryszard Terlecki - Sawomir Neumann - Sawomir Nitras - Stanisaw Karczewski - Stanisaw Pita

ryszard petru