Ryszard Petru

Ryszard Petru

Ryszard Petru urodził się 6 lipca 1972 roku we Wrocławiu. Ukończył tam V Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego. Jest absolwentem stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1997 roku jest żonaty. Z żoną Małgorzatą ma dwie córki – Katarzynę i Magdalenę.

Kariera zawodowa Ryszarda Petru rozpoczęła się już na studiach. Wówczas został asystentem Władysława Frasyniuka będącego wtedy posłem Unii Demokratycznej. Jego wykładowcą w SGH był Leszek Balcerowicz, dzięki któremu Ryszard Petru otrzymał pracę w fundacji CASE. W 1995 roku został jego asystentem. Gdy w latach 1997 – 2000 Leszek Balcerowicz pełnił urząd wicepremiera i ministra finansów Ryszard Petru był jego doradcą. Pracował wówczas w biurze pełnomocnika rządu do spraw reformy emerytalnej jako konsultant. Od 1998 roku był asystentem w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2001 – 2004 pełnił funkcję ekonomisty do spraw Polski i Węgier w Banku Światowym. W 2001 roku wystartował w wyborach parlamentarnych z ramienia Unii Wolności. Kandydował z pierwszego miejsca na liście w okręgu podwarszawskim. Nie udało mu się jednak wówczas odnieść sukcesu. Pełnił stanowisko głównego ekonomisty Banku BPH, był dyrektorem ds. strategii i głównym ekonomistą BRE Banku oraz PKO BP, a także partnerem odpowiedzialnym za polskie przedsiębiorstwa prywatne w PwC. W 2011 roku Ryszard Petru został przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W 2013 roku objął funkcję doradcy marszałka województwa dolnośląskiego do spraw gospodarczych. Rok później na krótki czas został przewodniczącym rady nadzorczej Polskich Kolei Państwowych. W tym samym roku został również przewodniczącym rady nadzorczej firmy Solaris Bus & Coach.

W 2015 roku założył Fundację Nowoczesna RP oraz powołał ugrupowanie NowoczesnaPL. Wówczas w związku z rozpoczęciem działalności politycznej zawiesił pełnienie funkcji przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W sierpniu 2015 roku zarejestrował partię polityczną Nowoczesna Ryszard Petru. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku kandydował z pierwszego miejsca na liście tej partii w okręgu stołecznym. Uzyskał wówczas mandat posła na Sejm VIII kadencji. Jego partia zajęła wtedy czwarte miejsce, mając poparcie 7,6%, a sam Petru zdobył 129 088 głosów. Nowoczesna Ryszard Petru wprowadziła do sejmu 28 posłów. 26 kwietnia 2017 roku Ryszard Petru ustąpił z funkcji przewodniczącego klubu poselskiego partii.

Ma na swoim koncie kilka publikacji książkowych, m.in. „Koniec wolnego rynku? Geneza kryzysu” z 2014 roku.

Pozostali:

Ryszard Terlecki - Sławomir Neumann - Sławomir Nitras - Stanisław Karczewski - Stanisław Pięta

ryszard petru

Więcej o:

ryszard petru