Fundacja Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego to niezależna organizacja pozarządowa powstała w 1988 roku. Jej założycielem jest amerykański filantrop George Soros i polscy demokratyczni działacze opozycyjni z lat 80. XX wieku. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Podstawą działania Fundacji Batorego jest udzielanie finansowania organizacjom działającym na rzecz dobra publicznego. Pieniądze na finansowanie Fundacji pochodzą od firm, instytucji oraz osób prywatnych z Polski i zagranicy. Na rzecz Fundacji Batorego można przekazać także 1% podatku od osób fizycznych. Organizacja należy do członków Forum Darczyńców w Polsce, Grupy Zagranica, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, Europejskiego Centrum Fundacji, oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia – Rosja.

Do najważniejszych zadań Fundacji należą: poprawa jakości polskiej demokracji, rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz międzypaństwowej solidarności, a także wzmacnianie roli instytucji obywatelskich. Fundacja swoje cele realizuje przez wspieranie organizacji pozarządowych oraz inicjatyw związanych ze zwiększaniem roli obywateli w państwie. Fundacja Batorego stara się również zwiększyć rolę polskich organizacji na arenie międzynarodowej i włączyć je do dialogu z innymi krajami, co ma umocnić międzynarodową jedność. Organizacji zależy również na możliwości większego nadzoru działania instytucji publicznych przez obywateli. Jej działania nakierowane są głównie na poprawę relacji między państwami oraz podniesienie poziomu komfortu i bezpieczeństwa obywateli.

Fundacja Batorego realizuje kilka programów, zarówno związanych z grantami, jak i operacyjnych. Wśród programów z grantami są: Równe Szanse, Dla Białorusi oraz Obywatele Dla Demokracji. Programy operacyjne Fundacji im. Stefana Batorego to: Przeciwdziałanie Uzależnieniom, Europejska Rada Spraw Zagranicznych – Warszawa, Otwarta Europa, Odpowiedzialne Państwo, Masz Głos – Masz Wybór oraz Debata Fundacji Batorego.

Fundacja Batorego

Więcej o:

Fundacja Batorego