Tadeusz Konwicki - biografia

Tadeusz Konwicki (1926-2015) - prozaik, reżyser i scenarzysta filmowy.

Tadeusz Konwicki urodził się w 1926 roku w Nowej Wilejce na Wileńszczyźnie. Dzieciństwo i młodość spędził w Wilnie. Jego lata młodości przypadły na czas II wojny światowej. Jak wielu młodych Polaków podczas okupacji, wykształcenie zdobywać musiał na tajnych kompletach. W 1941 r. wywieziony został na przymusowe roboty. Zdołał uciec. W 1944 r. zdał konspiracyjną maturę i wstąpił do partyzantki - AK.

Po wojnie, jesienią 1945 roku Tadeusz Konwicki zamieszkał w Krakowie i rozpoczął studia polonistyczne - najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, potem zaś na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przeniósł się w 1947 r. Studiów jednak nie ukończył. Zajął się pracą dziennikarską, publicystyczną i literacką, współpracując z wieloma pismami. W 1948 ukończył kurs pisania scenariuszy filmowych, zorganizowany dla młodych pisarzy przez Bolesława Lewackiego przy powstającej wówczas Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi.

Tadeusz Konwicki był zatrudniony w redakcji pism "Odrodzenie" i "Nowa Kultura". Pracował jako kierownik literacki zespołów filmowych: "Kadr" w latach 1956-58, "Kraj" w latach 1970-72 i "Pryzmat" od 1972 do 1977. W 1954 r. Tadeusz Konwicki debiutował jako scenarzysta, od 1958 reżyserował. W 1966 r. został usunięty z PZPR. W latach 70. związał się ideowo z opozycją oraz drugim obiegiem wydawniczym, co zaważyło na losach jego twórczości.

Tadeusz Konwicki napisał powieści-przestrogi: "Kompleks polski" (1977), "Mała apokalipsa" (1979) oraz "Rzeka podziemna, podziemne ptaki" (1984). Utwory te utrzymane były w tonacji groteski politycznej. Ukazywały społeczeństwo na granicy rozpadu powodowanego rozmyciem kluczowych pojęć (wolności, patriotyzmu, zdrady, niewoli). Oficjalnie powieści Konwickiego zaczęły ukazywać się po roku 1989.

Tadeusz Konwicki wyreżyserował także oparte o jego własne scenariusze filmy: "Zaduszki", "Salto", "Dolinę Issy" (na podstawie prozy Czesława Miłosza) oraz "Lawę" na podstawie "Dziadów" Adama Mickiewicza.

Zmarł 7 stycznia 2015 roku w Warszawie.

Mała Apokalipsa - plan wydarzenia

Mała Apokalipsa - motywy

Mała Apokalipsa - omówienie

Mała Apokalipsa - geneza utworu

Mała Apokalipsa - czas i miejsce akcji

Mała Apokalipsa - cytaty

Mała Apokalipsa - bohaterowie

Mała Apokalipsa - bibliografia

Tadeusz Konwicki - biografia

Mała Apokalipsa - problematyka

Mała Apokalipsa - obraz Warszawy

Mała Apokalipsa - jako powieść groteskowa

Tadeusz Konwicki - najważniejsze dzieła