Kierunki studiów - pielęgniarstwo

Zakończyła się pierwsza tura rekrutacji. Niektórzy maturzyści wiedzą już, co będą studiować od października. Szczęśliwcy przyjęci na kilka kierunków stanęli przed dylematem, który z nich wybrać. Podejmując decyzję warto kierować się nie tylko aspiracjami czy prestiżem kierunku lub uczelni. Dobrze, by przyszła praca była pasją. Jednym z zawodów wymagających powołania jest pielęgniarstwo. Podpowiadamy, jakie cechy powinny mieć osoby chcące związać przyszłość z tym kierunkiem.

Studia 2015. Pielęgniarstwo - czego uczą się studenci?

Studia na kierunku pielęgniarstwo są dwustopniowe - licencjackie i magisterskie. Prowadzone są na wielu uczelniach publicznych i prywatnych. Najwięcej zajęć dotyczy tematyki medycznej. Studenci muszą poznać anatomię człowieka, fizjologię, genetykę, farmakologię, psychologię, zdobyć wiedzę z zakresu rehabilitacji i wielu innych dziedzin. Nie mniej ważne są przedmioty dotyczące tego, jak obchodzić się z poszczególnymi pacjentami. Równie istotny jest aspekt etyczny pracy - stąd wiele przedmiotów dotyczących filozofii i etyki.

Chcesz nieść innym pomoc? Jesteś empatyczny, ale nie boisz się igły i bandaża? Pielęgniarstwo to kierunek dla ciebie! Sprawdź, gdzie możesz studiować PIELĘGNIARSTWO

Rekrutacja na studia 2015. Pielęgniarstwo - książki to za mało

Znaczącą część zajęć w toku studiów stanowią zajęcia praktyczne. Poświęca się na nie przynajmniej połowę czasu przeznaczoną na dany przedmiot. Zajęcia praktyczne organizowane są głównie w zakładach opieki zdrowotnej. Dzięki nim studenci mają szansę zaznajomić się ze specyfiką przyszłej pracy. Mogą też sprawdzić, jak wykorzystać w praktyce wiedzę podręcznikową.

Kierunki studiów 2015. Pielęgniarstwo - kto spełni się w tym zawodzie?

Pielęgniarstwo to studia dla osób, dla których praca będzie powołaniem. W przeciwnym razie może stać się dużym obciążeniem. Kandydaci powinni być gotowi na codziennie kontakty z pacjentami z różnymi problemami zdrowotnymi. Niezbędna jest więc empatia i zrozumienie. Należy nastawić się na stresujące momenty i być gotowym do podejmowania rozsądnych decyzji - w końcu decyduje się o czyimś zdrowiu. Odpowiedzialność jest ogromna. Potrzebna będzie silna psychika, która pozwoli odciąć się od problemów pacjentów po skończonej pracy. Zawód wymaga stałego dokształcania się i bycia na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w medycznym świecie. Właśnie ze względu na wymienione trudności pielęgniarstwo to praca wymagająca pasji, która pozwoli czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Rekrutacja na studia 2015. Pielęgniarstwo - możliwości zatrudnienia

Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie jest spore. Oprócz pracy w szpitalach absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia także w sanatoriach, hospicjach, placówkach wychowawczych itd. Można także pracować jako pielęgniarka środowiskowa, co polega na regularnych wizytach w domach pacjentów. Bardzo wiele ofert absolwenci pielęgniarstwa znajdą także za granicą.

Chcesz nieść innym pomoc? Jesteś empatyczny, ale nie boisz się igły i bandaża? Pielęgniarstwo to kierunek dla ciebie! Sprawdź, gdzie możesz studiować PIELĘGNIARSTWO

Kierunki studiów 2015. Pielęgniarstwo - gdzie studiować

Wiele uczelni posiada ten kierunek w swojej ofercie dydaktycznej. Do wyboru jest m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi czy Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. W zeszłorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na jedno miejsce na pielęgniarstwie przypadły 3,3 osoby. Podobnie było na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - o jedno miejsce ubiegały się 2,91 osoby.

Więcej o: