Kierunki studiów - filologia angielska

Rekrutacja na studia 2016 właśnie się rozpoczyna. Jak co roku wielu kandydatów decyduje się na filologię angielską, czyli anglistykę. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że studiowanie filologii angielskiej to nie tylko nauka języka. Czego jeszcze uczą się studenci anglistyki?

Studia 2016, filologia angielska. Bez znajomości angielskiego ani rusz

Obecnie trudno sobie wyobrazić, aby młodzi ludzie wybierający się na studia nie znali języka angielskiego chociażby w minimalnym stopniu. Dlatego jeśli marząc o filologii angielskiej myślisz, że nauczysz się jej od podstaw - niestety jesteś w błędzie. Studia są dedykowane tym kandydatom, którzy znają już angielski.

Przykładowo aby dostać się na anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim, należy zdać maturę z obowiązkowych przedmiotów - języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym - oraz z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Przy czym ten ostatni przedmiot liczy się najbardziej w postępowaniu rekrutacyjnym - jego waga to aż 70 proc., podczas gdy waga języka polskiego i matematyki wynosi odpowiednio 15 i 5 proc.

Uwielbiasz kraj Szekspira i codziennie odliczasz minuty do five o'clock tea? Jesteś urodzonym anglistą! Sprawdź, gdzie możesz studiować FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ

Rekrutacja na studia, filologia angielska. Dlaczego warto studiować anglistykę?

Język angielski jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie. Właściwie trudno znaleźć kraj, w którym nie porozumiemy się z jego mieszkańcami po angielsku. Znajomość angielskiego otwiera drzwi do pracy w międzynarodowych firmach i za granicami naszego kraju - tak było kiedyś. Dziś znajomość tylko jednego języka obcego, jakim jest angielski, wielu pracodawcom nie wystarcza. Można więc powiedzieć, że znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym jest dziś obowiązkowa.

Studia 2016, filologia angielska. Więcej niż intensywny lektorat

Jak każda filologia, również filologia angielska oferuje swoim słuchaczom o wiele więcej niż tylko intensywne pogłębianie znajomości języka angielskiego. Oprócz praktycznej nauki języka angielskiego i zgłębiania tajników gramatyki, studenci anglistyki obowiązkowo uczą się o literaturze anglojęzycznej (z podziałem na angielską i amerykańską), historii Anglii i Stanów Zjednoczonych, a także o szeroko pojętej kulturze. Żadnego przyszłego filologa nie ominie też językoznawstwo.

Rekrutacja 2016, filologia angielska. Jakie zajęcia odbywają się w ramach studiów?

Jeśli zastanawiasz się nad studiowaniem anglistyki i nie wiesz, z jakich przedmiotów będziesz musiał zdawać egzaminy, możesz sprawdzić, jakie zajęcia odbywają się np. na filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Lista przedmiotów kierunkowych obowiązkowych na anglistyce na UW:

- Literatura amerykańska

- Literatura angielska

- Wstęp do literaturoznawstwa

- Wstęp do kulturoznawstwa

- Historia Anglii

- Historia USA

- Gramatyka opisowa: składnia, fonetyka, fonologia

- Wstęp do językoznawstwa

- Historia języka angielskiego

- Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Oczywiście wszystkie przedmioty kierunkowe są prowadzone w języku angielskim.

Rekrutacja na studia 2016, filologia angielska. Nie tylko dla anglofilów

Filologia angielska nie ogranicza się jedynie do zgłębiania kultury i historii Wielkiej Brytanii. W ramach studiów na kierunku anglistyka studenci poznają również kulturę i historię innych krajów angielskojęzycznych, m.in. Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Kanady, Australii czy RPA. Filologia angielska jest więc dobrą okazją na poszerzenie horyzontów i wiedzy o świecie. W końcu większość z nas, myśląc o języku angielskim, ma przed oczami głównie Anglię czy Stany Zjednoczone. Warto dowiedzieć się, jak język, kultura i historia Brytyjczyków wpłynęła także na inne kraje, w których dziś językiem urzędowym jest właśnie angielski.

Studia 2016, filologia angielska. Co potrafi absolwent filologii angielskiej?

Absolwent anglistyki zna język angielski na poziomie C1. Posiada podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa, literatury, kultury, sztuki i realiów krajów obszaru anglojęzycznego, oraz ogólną wiedzę w obszarze nauk humanistycznych. Po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich, absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne i uprawniające do nauczania języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Uwielbiasz kraj Szekspira i codziennie odliczasz minuty do five o'clock tea? Jesteś urodzonym anglistą! Sprawdź, gdzie możesz studiować FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ

Rekrutacja 2016, filologia angielska. Praca po anglistyce

Angliści mogą liczyć na zatrudnienie jako tłumacze czy nauczyciele języka angielskiego - po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. Osoby posiadające znakomitą znajomość języka angielskiego z łatwością znajdą też pracę w międzynarodowych korporacjach i przedsiębiorstwach. Angliści mogą też zrobić karierę w dyplomacji, zajmując stanowiska w ambasadach czy konsulatach.

Więcej o: