umowa

Więcej o:

umowa

 • Umowa zlecenie a emerytura. Czy taka umowa wlicza się do stażu pracy?

  , czyli 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Co jednak w przypadku, gdy naszą formą zatrudnienia przez lata była umowa zlecenie ? Umowa zlecenie a emerytura. Czy z tytułu tej umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne? Umowa

 • Elementy umowy powierniczej

  Powiernictwo to umowa, której stronami są powierzający i powiernik. Umowa powiernicza nie została szczegółowo uregulowana, dlatego stosuje się do niej przepisy dotyczące umowy zlecenia z kodeksu cywilnego, co znalazło odzwierciedlenie w orzecznictwie. Sąd Najwyższy stwierdził, że stosunek

 • Umowa a oferta

  Zawarcie umowy - uwagi ogólne Umowa to porozumienie dwóch lub więcej stron, w którym określane zostają wzajemne prawa i obowiązki. Zawarcie umowy może być dokonane poprzez złożenie oferty i jej przyjęcie, negocjacje, aukcję lub przetarg. Jedną z podstawowych zasad w obrocie gospodarczym

 • Umowa zlecenie a emerytura. Czy taka umowa wlicza się do stażu pracy?

  , czyli 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Co jednak w przypadku, gdy naszą formą zatrudnienia przez lata była umowa zlecenie ? Umowa zlecenie a ubezpieczenie społeczne Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, która jest obecnie bardzo popularną

 • Emerytura a umowa zlecenie. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

  Staż pracy to nic innego jak okres, w którym pracownik świadczył pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie jest tu istotna ilość etatu, na który pracował, ani sposób rozwiązania poszczególnych umów. Emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza

 • Umowa zlecenie a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

  . Minimalny staż pracy wynosi natomiast odpowiednio 20 i 25 lat.    Emerytura a umowa zlecenie. Co ze stażem pracy? Staż pracy to nic innego jak okres, w którym pracownik świadczył pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie jest tu istotna ilość etatu