Kara śmierci

Kara śmierci, czyli najwyższy wymiar kary albo kara ostateczna to rozwiązanie stosowane od początku istnienia prawa. Jej stosowanie różniło się w zależności od okresu w historii oraz systemu prawnego i religijnego. W zdecydowanej większości przypadków odwoływano się do niej w sytuacjach, w których popełniano czyny uznawane za zbrodnie takie, jak zabójstwo. Do dziś jest to również forma kary stosowana czasem w przypadku przestępstw skierowanych przeciwko mieniu, a nawet przy występkach obyczajowych.

W Polsce kara śmierci była stosowana od początku istnienia instytucji państwowych. Wykonywano ją także w trzech zaborach, choć w zaborze rosyjskim nie orzekano jej od rewolucji lutowej do październikowej. Od roku 1995 obowiązywało moratorium na wykonywanie kary śmierci, a 1 września 1998 roku nastąpiło jej zniesienie. 27 sierpnia 2013 roku prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował protokół numer 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dokument ten przewiduje zniesienie kary śmierci we wszystkich okolicznościach. Kara śmierci została zastąpiona przez dożywotnie pozbawienie wolności. Do dziś trwają dyskusje na temat zasadności tej decyzji. Dość często pojawiają się również głosy zwolenników przywrócenia kary śmierci jako najwyższego wymiaru kary w przypadku szczególnie drastycznych zbrodni. Jak dotąd żadna z głównych sił politycznych nie zaproponowała konkretnych kroków w tej sprawie.

Tam, gdzie nadal obowiązuje, kara śmierci jest wykonywana na kilkanaście sposobów. Są to: ukamienowanie, rozstrzelanie, powieszenie, porażenie prądem oraz zastrzyk z trucizny. Często można też spotkać się z podziałem na karę śmierci zwykłą i kwalifikowaną. W przypadku tej pierwszej jedynym celem jest pozbawienie życia winnego, w przypadku tej drugiej jednakowo istotne jest zadanie mu cierpienia.

kara śmierci

Więcej o:

kara śmierci