zamówienia publiczne

Więcej o:

zamówienia publiczne

 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

  Uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, zwłaszcza dla małych i średnich firm, oraz elektronizację istotnej części procesu udzielania zamówień publicznych - przewiduje nowelizacja Prawa

 • Zamówienia publiczne jeszcze prostsze

  We wtorek premier Jarosław Kaczyński i minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka wyjaśniali, dlaczego druga już w tym roku nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych jest niezbędna. - Te zmiany spowodują przyspieszenie inwestycji za pieniądze

 • Spór o zamówienia publiczne

  140 nowelizacji. Zdaniem resortu dopuszcza on zmiany w zamówieniu publicznym, tylko gdy wystąpiłyby nadzwyczajne okoliczności, których nie dało się przewidzieć (np. spóźnienie w wykonaniu kontraktu), i jeśli zmiany byłyby korzystne dla zamawiającego. Ale resort zastrzega: na

 • Urząd Zamówień Publicznych kontra PGNiG

  ofert, mimo że dokonywano zmian w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Według prezesa Urzędu PGNiG naruszył tym samym art. 38 ust. 6 prawa zamówień publicznych. W konsekwencji mogło to doprowadzić do znacznego ograniczenia kręgu

 • Polska znowu przed TSUE. Tym razem chodzi o zamówienia publiczne

  Jak przekazano w środę 9 czerwca, Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uznając, że nasze przepisy wprowadzające dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE i 2014/25/UE oraz dyrektywę 2014/23/UE) nie są w

 • Żółwie tempo portalu zamówień publicznych

  zasygnalizowali nam, że mają problemy z wyszukiwaniem danych z elektronicznej wersji Biuletynu Zamówień Publicznych. Anita Wichniak-Olczak z UZP przyznaje, że tak duży wzrost liczby odwiedzin mógł spowolnić wyświetlanie stron. - Podjęliśmy już działania zmierzające do zwiększenie

 • Urząd Zamówień Publicznych się elektronizuje

  Urząd Zamówień Publicznych (UZP) od kilku tygodni testuje oprogramowanie, które pozwoli na obsługę całego postępowania przetargowego za pośrednictwem internetu. W Polsce jest kilkaset tysięcy podmiotów publicznych, które aby kupić produkty od ołówków po okna oraz usługi, muszą

 • Będą zmiany dla firm realizujących zamówienia publiczne

  . Niedoskonała nowelizacja oznaczała wyższe koszty dla firm W praktyce oznacza to wzrost kosztów dla przedsiębiorców realizujących umowy udzielone w trybie Prawa zamówień publicznych. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że dopiero w sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia

 • Więcej zamówień publicznych bez przetargów

  Drugie czytanie ustawy Prawo zamówień publicznych ma się odbyć w najbliższy czwartek w Sejmie. Atmosfera jest gorąca, bo dotyczy ono setek tysięcy kontraktów na dostawy, usługi i roboty budowlane o łącznej wartości, lekko licząc 60 mld zł! SKOK na