Lord Jim - narracja i narrator

Powieść "Lord Jim" składa się z dwóch części: morskiej i patusańskiej. Pierwsza część przedstawia analizę psychologiczno-moralną (rozmowy Marlowa z Jimem), natomiast w części drugiej następuje rozwój złożonej akcji.

W pierwszych czterech rozdziałach powieści występuje narracja auktorialna (odautorsko-osobowa). Narrator jest wszechwiedzący, obiektywny. W czwartym rozdziale występują krótkie fragmenty wypowiedzi narracyjnych głównego bohatera. Od piątego rozdziału przez kolejne trzydzieści narrację prowadzi Marlow. Jest ona przerwana w VIII, X i XXXIV rozdziale. Kończy się w rozdziale XXXVI. Kolejne cztery rozdziały to narracja odautorska, następnie przytoczony jest list Marlowa do przyjaciela, który kończy powieść.

Myślisz, że dobrze poznałeś tę lekturę? Znasz jej treść i bohaterów? Sprawdź, rozwiązując QUIZ z wiedzy o powieści "Lord Jim" Josepha Conrada .

Zobacz także:

Lord Jim - problematyka

Lord Jim - plan wydarzeń

Narracja i narrator -

Lord Jim - plan wydarzeń

Lord Jim - motywy

Lord Jim - krótkie omówienie

Lord Jim - geneza utworu

Lord Jim - cytaty

Lord Jim - bohaterowie

Lord Jim - bibliografia

Lord Jim - czas i miejsce akcji

Joseph Conrad - najważniejsze dzieła

Joseph Conrad - biografia

Lord Jim - Rozwiąż quiz