Lalka - społeczeństwo Warszawy w powieści

W powieści Bolesław Prus dużo miejsca poświęca mieszkańcom Warszawy, prezentując różne warstwy społeczności tego miasta.

Arystokrację Prus przedstawia negatywnie. Najczęściej utrzymuje się ona z nędznych resztek dawnych fortun. Cechuje ją pasożytnictwo, próżniactwo, wystawny tryb życia, gonitwa za rozrywkami, brak patriotyzmu, nieuzasadniona pycha z powodu arystokratycznego pochodzenia, pogarda dla ludzi pracy, brak godności własnej. Właśnie tę grupę społeczną oskarża pisarz o doprowadzenie kraju do upadku, o zaniedbanie interesów narodowych, hamowanie postępu i reform. Do arystokracji należą Krzeszowscy, Łęcki, Zasławska, Starski. Ochocki jako jedyny pozytywny przedstawiciel tej grupy jest przez nią lekceważony.

Obok arystokracji Bolesław Prus opisuje mieszczaństwo - najbardziej zróżnicowaną klasę społeczną, zarówno pod względem majątkowym, jak i narodowym. Reprezentantami burżuazji są Wokulski i Szlangbaum, średniozamożnego mieszczaństwa - Minclowie, inteligencji - pani Stawska i studenci, drobnego mieszczaństwa - potomkowie zubożałej szlachty, wykształceni i pracujący.

Obok tych grup Prus dostrzega również biedotę , lud miejski (Wysoccy, Węgiełek, młoda prostytutka) - ludzi pozbawionych pomocy, zdanych tylko na siebie. Do tej grupy należą biedniejsi rzemieślnicy, drobni sprzedawcy, złodzieje, prostytutki, przestępcy, osoby bez stałego miejsca zatrudnienia, także studenci.

Mieszczaństwo polskie w " Lalce" pozbawione jest szerszych perspektyw (wyjątkiem jest tutaj kupiec Wokulski); jest apatyczne i bierne. To ludzie niezbyt pracowici, charakteryzujący się konserwatyzmem poglądów i obawą przed nowoczesnością; ekonomicznie słabi, bez kapitału, który mogliby zainwestować w handel czy przemysł. W przeciwieństwie do nich mieszczaństwo niemieckie , reprezentowane przez rodzinę Minclów, posiada wiele zalet: pracowitość, oszczędność, rzetelność. Grupa ta dość szybko ulegała polonizacji i stawała się wartościową, produktywną częścią polskiego społeczeństwa. Mieszczaństwo żydowskie z kolei to grupa bardzo przedsiębiorcza, dysponująca znacznymi środkami finansowymi i prowadząca liczne interesy.

 

Bolesław Prus - najważniejsze dzieła

Lalka - znaczenie utworu

Lalka - motywy

Lalka - omówienie

Lalka - znaczenie tytułu

Lalka - czas i miejsce akcji

Lalka - cytaty

Lalka - bohaterowie

Lalka - bibliografia

Lalka - społeczeństwo Warszawy w powieści

Lalka - jako powieść realistyczna

Lalka - jako powieść społeczno-polityczna

Bolesław Prus - najważniejsze dzieła

Lalka - bibliografia

Lalka - Rozwiąż QUIZ