Lalka - znaczenie tytułu

Początkowo myślano, że tytuł powieści odnosi się do jednej z bohaterek utworu - Izabeli Łęckiej. Rzeczywiście oddawał trafnie jej pustą, sztuczną i bezduszną osobowość.

Prus chciał początkowo nadać zatytułować powieść " Trzy pokolenia" (w domyśle: trzy pokolenia idealistów - Rzecki, Wokulski, Ochocki). Ostatecznie jednak zdecydował się na inny tytuł, co wyjaśnia w liście do nieznanego adresata z dnia 28 lutego 1897 roku następująco:

"W powieści >> Lalka<< znajduje się rozdział, poświęcony procesowi o kradzież lalki, rzeczywistej lalki dziecinnej. Otóż taki proces miał miejsce w Wiedniu. A ponieważ fakt ten wywołał w moim umyśle skrystalizowanie się, sklejenie całej powieści, więc - przez wdzięczność - użyłem wyrazu" lalka "za tytuł".

 

Epizod ten został w powieści rzeczywiście umieszczony: baronowa Krzeszowska wytoczyła Helenie Stawskiej proces o kradzież lalki, pamiątki po zmarłym dziecku.

Bolesław Prus - najważniejsze dzieła

Lalka - znaczenie utworu

Lalka - motywy

Lalka - omówienie

Lalka - znaczenie tytułu

Lalka - czas i miejsce akcji

Lalka - cytaty

Lalka - bohaterowie

Lalka - bibliografia

Lalka - społeczeństwo Warszawy w powieści

Lalka - jako powieść realistyczna

Lalka - jako powieść społeczno-polityczna

Bolesław Prus - najważniejsze dzieła

Lalka - bibliografia

Lalka - Rozwiąż QUIZ