Niepewność

Adam Mickiewicz napisał wiersz "Niepewność" w 1825 r. podczas pobytu w Odessie.

Utwór opisuje rozważania podmiotu lirycznego, dotyczące uczuć do kobiety. Podmiot liryczny nie potrafi ich nazwać, towarzyszą mu ciągłe wątpliwości. Nieustannie zadaje sobie pytania: "Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?".

Gdy długo nie widzi ukochanej, tęskni za nią, czegoś mu brakuje, pragnie ją zobaczyć. Gotów jest do największych poświęceń - oddałby własne życie, żeby ukochana była zdrowa. Pragnie być dla niej "zdrowiem i pokojem". Kiedy dłonie jego i ukochanej dotykają się, odczuwa wyjątkowy spokój.

W ostatniej strofie poeta wyjaśnia, że nie zamierzał napisać wiersza. Chciał stworzyć lekką ,,piosenkę", a powstało wyznanie miłosne, zakończone pytaniem: "Co mię natchnęło? Przyjaźń czy kochanie?".

Więcej o: