List otwarty w obronie dobrego imienia abp. Paetza

Znani poznańscy naukowcy, rektorzy, biznesmeni podkreślają, że przesądzanie sprawy arcybiskupa Paetza, zanim się wypowiedzą kompetentne władze kościelne lub cywilne, jest przedwczesne.

List otwarty w obronie dobrego imienia abp. Paetza

Znani poznańscy naukowcy, rektorzy, biznesmeni podkreślają, że przesądzanie sprawy arcybiskupa Paetza, zanim się wypowiedzą kompetentne władze kościelne lub cywilne, jest przedwczesne.

Oto tresć listu:

"Godność człowieka jest niekwestionowaną wartością tak na gruncie moralności chrześcijańskiej, jak i na gruncie moralności laickiej wpisanej w najlepsze tradycje humanistycznej kultury europejskiej. Dobre imię człowieka jest w ziemskim porządku rzeczy jego najwyższym dobrem i wartością podlegającą ochronie na płaszczyźnie moralnej i prawnej. Głęboko przekonani o zasadności takiego stanowiska z niepokojem obserwujemy doniesienia i komentarze w środkach masowego przekazu, wywołane oskarżeniem ks. dr. Juliusza Paetza, arcybiskupa metropolity poznańskiego, przez dziennikarza "Rzeczypospolitej" w dniu 23.02.2002 r. Oskarżony został człowiek cieszący się powszechnym szacunkiem, o niepodważalnych zasługach dla poznańskiej nauki i kultury, odgrywający wielką i konstruktywną rolę w życiu naszego miasta i regionu, integrujący i stymulujący różne środowiska do twórczego i owocnego działania dla wspólnego dobra społeczności Poznania i Wielkopolski. Ta sytuacja narzuca mediom konieczność szczególnej rozwagi i odpowiedzialności. Tymczasem ton niektórych publikacji prasowych oraz programów radiowych i telewizyjnych sprawia wrażenie, jakby zasadność oskarżenia była już ponad wszelką wątpliwość stwierdzona i dowiedziona. Przypomina to skazywanie oskarżonego bez sądu i musi budzić nasz stanowczy sprzeciw, jaki zawsze budzą podobne praktyki, bez względu na stanowisko i pozycję społeczną obwinionego. Jakiekolwiek próby przesądzania sprawy, zanim się wypowiedzą kompetentne władze kościelne lub cywilne, uważamy za nieetyczne i społecznie szkodliwe. "

Podpisali:

Prof. Stefan Jurga, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza,

prof. Stefan Stuligrosz,

prof. Jerzy Smorawiński, rektor AWF, senator RP,

dr Jan Kulczyk,

prof. Jerzy Dembczyński, rektor Politechniki Poznańskiej,

prof. Lech Drobnik, rektor Akademii Medycznej,

prof. Emil Panek, rektor AE,

prof. Jerzy Pudełko, rektor AR,

prof. Włodzimierz Dreszer, rektor ASP,

prof. Stanisław Pokorski, rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu,

prof. Joachim Cieślik, prorektor UAM,

prof. Stanisław Lorenc, prorektor UAM,

prof. Bronisław Marciniak, prorektor UAM,

prof. Bogdan Walczak, prorektor UAM,

prof. Przemysław Hauser, prorektor UAM,

prof. Antoni Iskra, prorektor Politechniki Poznańskiej,

dr hab. inż. Anna Cysewska-Sobusiak, prorektor PP,

prof. Bogdan Maruszewski, prorektor PP,

prof. Wojciech Müller, ASP,

prof. Marek Owsian, prorektor ASP,

prof. Andrzej Banachowicz, prorektor ASP,

Piotr Voelkel, prezes Vox Industrie SA,

prof. Jarosław Maszewski, ASP,

prof. Magdalena Abakanowicz, ASP,

prof. Jacek Łuczak, Akademia Medyczna,

Sławomir Pietras, dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu