słońce

Więcej o:

słońce

 • Słońce ma ciche dni

  Słońce jest teraz w swojej najcichszej, najbardziej utajonej fazie swojego 11-letniego cyklu aktywno¶ci (tzw. słoneczne minimum). Wła¶ciwie Słońce w tym roku było nadzwyczaj spokojne. Przez ponad 200 dni nie zaobserwowano plam na Słońcu. Intensywno¶ć wiatru słonecznego również spadła do najniższego

 • Zaćmienie Słońca - na czym polega to zjawisko?

  Zaćmienie słońca zachodzi w momencie, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem, a Ziemi±. W ten sposób przesłania on ¶wiatło słoneczne. Jak to się dzieje, że Księżyc jest w stanie zasłonić ogromne Słońce? W momencie gdy Księżyc znajdzie się w jednej linii pomiędzy Słońcem i Ziemi±, rzuca cień

 • Efekt motyla na Słońcu

  Obrazy przedstawione przez agencję kosmiczn± zdaj± się wykazywać, że nawet nieznaczne zawirowanie masy słonecznej może być katalizatorem dla wybuchu oddalonego o kilka tysięcy kilometrów. Obserwujemy efekt motyla zachodz±cy na Słońcu skomentował Dean Pesnell z NASA. via Wired Science

 • Zajrzyj do Słońca - interaktywna podróż z NASA

  Pod adresem climate.nasa.gov/interactives/sun NASA przygotowała przystępn± i wyczerpuj±c± bazę wiedzy o Słońcu. Trójwymiarowa wycieczka zaczyna się od widoku obracaj±cej się gwiazdy. Po prawej stronie widoczne jest menu, które wyja¶nia poszczególne zagadnienia zwi±zane z naszym słońcem

 • Zaćmienie Słońca w Polsce występuje co kilka lat

  W pi±tek między 9.45 a 12.05 Księżyc znajdzie się w jednej linii pomiędzy Słońcem a Ziemi±. Tym sposobem przesłoni on ¶wiatło docieraj±ce na powierzchnię naszej planety. To spektakularne wydarzenie będziemy mogli ogl±dać w całej Polsce. - Czę¶ciowe zaćmienie Słońca będzie pierwszym tego typu

 • Słońce schowało się za Księżycem

  Miło¶ników Astronomii w Warszawie. - Blisko fazy maksymalnej warstwa chmur była bardzo cienka i nawet można było zobaczyć plamy na tarczy Słońca. Aż połowa tarczy słonecznej została zasłonięta. Wkrótce potem, około godziny trzynastej, gęste chmury znowu zakryły niebo nad Warszaw±. Tymczasem w Brazylii, w

 • Niebiański ¶piew Słońca

  przez satelity obserwuj±ce Słońce, doszli do wniosku, że wybuchaj±ca plazma musi wytwarzać fale akustyczne. Według uczonych tańcz± one po rozpalonych fontannach, przesuwaj±c się raz w jedn±, raz w drug± stronę. Niestety, nie mogliby¶my posłuchać słonecznej muzyki, nawet gdyby¶my j± nagrali. Jej częstotliwo¶ć

 • Słońce widziane w stereo

  Za kilka miesięcy wejd± one na orbitę słoneczn± - jeden z nich będzie wyprzedzał Ziemię, a drugi pozostanie za ni± w tyle. Będ± fotografować Słońce pod innymi k±tami, dzięki czemu po raz pierwszy dostaniemy trójwymiarowy obraz zjawisk zachodz±cych na naszej gwieĽdzie. Naukowcy s± szczególnie