słońce

Więcej o:

słońce

 • Słońce ma ciche dni

  Słońce jest teraz w swojej najcichszej, najbardziej utajonej fazie swojego 11-letniego cyklu aktywno¶ci (tzw. słoneczne minimum). Wła¶ciwie Słońce w tym roku było nadzwyczaj spokojne. Przez ponad 200 dni nie zaobserwowano plam na Słońcu. Intensywno¶ć wiatru słonecznego również spadła do najniższego

 • Efekt motyla na Słońcu

  Obrazy przedstawione przez agencję kosmiczn± zdaj± się wykazywać, że nawet nieznaczne zawirowanie masy słonecznej może być katalizatorem dla wybuchu oddalonego o kilka tysięcy kilometrów. Obserwujemy efekt motyla zachodz±cy na Słońcu skomentował Dean Pesnell z NASA. via Wired Science

 • Zajrzyj do Słońca - interaktywna podróż z NASA

  Pod adresem climate.nasa.gov/interactives/sun NASA przygotowała przystępn± i wyczerpuj±c± bazę wiedzy o Słońcu. Trójwymiarowa wycieczka zaczyna się od widoku obracaj±cej się gwiazdy. Po prawej stronie widoczne jest menu, które wyja¶nia poszczególne zagadnienia zwi±zane z naszym słońcem

 • Słońce schowało się za Księżycem

  Miło¶ników Astronomii w Warszawie. - Blisko fazy maksymalnej warstwa chmur była bardzo cienka i nawet można było zobaczyć plamy na tarczy Słońca. Aż połowa tarczy słonecznej została zasłonięta. Wkrótce potem, około godziny trzynastej, gęste chmury znowu zakryły niebo nad Warszaw±. Tymczasem w Brazylii, w

 • Niebiański ¶piew Słońca

  przez satelity obserwuj±ce Słońce, doszli do wniosku, że wybuchaj±ca plazma musi wytwarzać fale akustyczne. Według uczonych tańcz± one po rozpalonych fontannach, przesuwaj±c się raz w jedn±, raz w drug± stronę. Niestety, nie mogliby¶my posłuchać słonecznej muzyki, nawet gdyby¶my j± nagrali. Jej częstotliwo¶ć

 • Słońce widziane w stereo

  Za kilka miesięcy wejd± one na orbitę słoneczn± - jeden z nich będzie wyprzedzał Ziemię, a drugi pozostanie za ni± w tyle. Będ± fotografować Słońce pod innymi k±tami, dzięki czemu po raz pierwszy dostaniemy trójwymiarowy obraz zjawisk zachodz±cych na naszej gwieĽdzie. Naukowcy s± szczególnie

 • Zobacz silne rozbłyski na Słońcu [ZDJĘCIA i WIDEO]

  Ostatnia aktywno¶ć pochodzi od plam słonecznych oznaczonych jako grupa 1283. Krótko po sobie nast±piły dwa rozbłyski klasy X (najsilniejszej) - najpierw 7 wrze¶nia rozbłysk klasy X2.1, a potem, krótko po północy nieco słabszy klasy X1.8. Zobacz galerię zdjęć rozbłysków i obecnej aktywno¶ci słońca

 • Słońce jest najbliżej, ale zimie w to graj

  oddalenia od Słońca (149,6 mln km). Decyduj±cy wpływ na klimat ma nachylenie osi ziemskiej, które sprawia, że zim± na naszej półkuli promienie słoneczne padaj± pod większym k±tem i dzień jest krótszy. Zbliżenie do Słońca tylko minimalnie podnosi temperaturę w styczniu.

 • Żołnierze zasilani słońcem i powietrzem

  Grupa uczonych z brytyjskich uniwersytetów przy współpracy z rz±dowym Laboratorium Nauk i Technik Obronnych Dstl opracowuj± nowe mundury dla żołnierzy. Projekt "Solar soldier" zakłada zdobywanie energii zarówno ze słońca jak i z różnic temperatur - przy pomocy specjalnych termoogniw