Ryszard Bugaj

Ryszard Bugaj urodził się 22 lutego 1944 roku w Gawłowie - doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, polski polityk.

Wykształcenie

W roku 1971 ukończył studia Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Ekonomii Politycznej. W roku 1989 został doktorem nauk ekonomicznych, a w 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Ryszard Bugaj w polityce

Ryszard Bugaj udzielał się politycznie jeszcze zanim osiągnął wymieniony dorobek naukowy. W 1980 roku przystąpił do „Solidarności”. Pod koniec roku 1980 został członkiem TKN (Towarzystwa Kursów Naukowych). Internowano go na kilka dni w okresie stanu wojennego. Był także uczestnikiem legendarnych obrad Okrągłego Stołu.

W 1989 roku Ryszard Bugaj zdobył z ramienia Komitetu Obywatelskiego mandat posła na Sejm kontraktowy. Rok później był wśród założycieli SP (Solidarności Pracy) i wtedy też został wybrany na posła I kadencji. Na początku 1993 roku został przewodniczącym Unii Pracy (współtworzonej przez SP w 1992 roku). W tym samym roku odbyły się wybory parlamentarne i Ryszard Bugaj po raz kolejny uzyskał mandat poselski (przewodzone przez niego ugrupowanie osiągnęło w głosowaniu wynik 7,28%). W 1997 roku bez powodzenia ubiegał się o reelekcję. Poddał się do dymisji. W 1998 roku odszedł z partii z powodu sprzeciwu wobec nowych władz - A. Małachowskiego i M. Pola - zmierzających do ścisłej współpracy z SLD. W 2001 roku ponownie bez sukcesu startował do Sejmu z warszawskiej listy PSL. Następnie założył stowarzyszenie, a później krótko istniejącą partię Forum Polska Praca. 2003 to rok, w którym Ryszard Bugaj opowiadał się przeciwko dołączeniu Polski do UE na wynegocjowanych warunkach.

W 2005 roku odbyły się wybory prezydenckie, w których Ryszard Bugaj głośno poparł L. Kaczyńskiego. Z początkiem 2006 roku powrócił do UP i objął funkcję w tejże partii jako przewodniczący rady politycznej. W tym samym roku jednak wystąpił z UP, sprzeciwiając się wejściu partii do koalicji Lewica i Demokraci. Od 5 lutego 2009 roku pełnił funkcję doradcy społecznego do spraw ekonomicznych w kadencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego.W roku 2014 został członkiem rady programowej PIS. W kolejnym roku został członkiem Narodowej Rady Rozwoju.

Od 5 lutego 2009 był doradcą społecznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw ekonomicznych. W 2014 został członkiem rady programowej PIS. W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju (gremium doradcze powołane przez prezydenta Andrzeja Dudę). W lutym 2016 roku zrezygnował z członkostwa w NRR, sprzeciwiając się wobec polityki partii rządzącej.

Ryszard Bugaj

Więcej o:

Ryszard Bugaj