Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia to najważniejsza instytucja w polskim systemie opieki zdrowotnej, odpowiadająca za rozdzielanie funduszy z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Oficjalnie Fundusz został powołany w miejsce kas chorych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Centrala NFZ, na której czele stoją prezes i 10-osobowa rada, którą na 5-letnią kadencję mianuje premier, znajduje się w Warszawie. Fundusz podzielony jest na 16 oddziałów wojewódzkich, którymi kierują dyrektorzy i rady oddziałów wojewódzkich.

Zadania NFZ to m.in. wybieranie najkorzystniejszych ofert, monitorowanie bazy pacjentów, promocja zdrowia w mediach. Działające na terenie każdego województwa oddziały NFZ odpowiadają za wybór ośrodków zdrowia, na których usługi występuje na danym terenie zapotrzebowanie, a podpisanie umowy o współpracy z NFZ gwarantuje danej placówce pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Kolejnym zadaniem Funduszu jest finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które nie mają opłacanych składek, a muszą skorzystać z usług lekarskich. Oprócz tego NFZ odpowiada za wdrażanie nowych projektów poprawiających jakość usług, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w społeczeństwie.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Więcej o:

Narodowy Fundusz Zdrowia