Marek Suski

Marek Suski

Marek Suski urodził się w Grójcu w 1958 roku jako syn Janusza i Aliny. Jest absolwentem Pomaturalnego Studium Zawodowego Technik Teatralnych w Warszawie. Swoje zamiłowanie do tej dziedziny sztuki kontynuował pracując w Teatrze Wielkim w Warszawie, a następnie sprawdzając się w roli rzemieślnika. W latach 1993-1996 Marek Suski pełnił funkcję kierownika Regionalnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, niewielkiej miejscowości w województwie mazowieckim. Jego związki z polityką zaczęły się dopiero w 1997 roku. To wtedy na okres trzech lat został on dyrektorem filii biura Jarosława Kaczyńskiego w Radomiu. Od tego czasu zaczęła się ścisła współpraca z tym politykiem. Marek Suski uczestniczył w tworzeniu się Porozumienia Centrum, a następnie współtworzył Prawo i Sprawiedliwość.

W wyborach do Sejmu odniósł dwie porażki: w 1991 oraz 1993 roku kandydował do niego bezskutecznie z list Porozumienia Centrum. Dopiero start listy Prawa i Sprawiedliwości dał oczekiwany rezultat. Od tego czasu zasiada on już w Sejmie piątą kadencję. Jest posłem na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji. W tym czasie Marek Suski pełnił w Sejmie rozliczne funkcje: zasiadał między innymi w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich (od 3 listopada 2005 pełnił funkcję jej przewodniczącego), Komisji Skarbu Państwa, a także pełnił ważne role w licznych komisjach nadzwyczajnych. W 2006 został honorowym członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z kolei dwa lata później poseł, głosami prezydium Sejmu, został usunięty z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Był to efekt niemałego skandalu, jaki wywołała jedna z wypowiedzi posła z trybuny sejmowej, za którą został on ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej. To wydarzenie nie zaszkodziło mu jednak w kolejnych wyborach: w 2011 Marek Suski z powodzeniem ubiegał się o reelekcję otrzymując 17 251 głosów, a w kolejnych wyborach, w 2015, otrzymał mandat poselski dzięki praktycznie dwukrotnie większej ilości głosów.

Od 2016 roku pełni on funkcję wiceprzewodniczącego komisji śledczej ds. Amber Gold.

Pozostali:

Marian Zembala - Mariusz Błaszczak - Mariusz Kamiński - Michał Cieślak - Michał Dworczyk

marek suski

Więcej o:

marek suski