Maciej Wąsik

Maciej Wąsik

Maciej Wąsik urodził się 16 października 1969 roku w Warszawie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego kierunku archeologia. W 2003 roku na kilka miesięcy był burmistrzem Wawra. Później był zastępcą komendanta Straży Miejskiej w Warszawie. W latach 2006-2009 obejmował funkcję zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W związku z tzw. aferą gruntową zostały mu postawione zarzuty przekroczenia uprawnień i popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, do których się nie przyznał. We wrześniu 2010 roku skierowano przeciwko niemu akt oskarżenia. W czerwcu stwierdzono brak znamion czynów zabronionych i umorzono postępowanie. Na skutek zażalenia złożonego przez prokuratora w grudniu uchylono to postanowienie.

W marcu 2015 roku Maciej Wąsik stanął przed sąd I instancji i został uznany za winnego i nieprawomocnie skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Zanim to orzeczenie zostało uprawomocnione prezydent Andrzej Duda zastosował prawo łaski. W marcu 2016 roku sąd odwoławczy uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie. Sąd Najwyższy ogłosił w uchwale z dnia 31 maja 2017 roku, iż nadane mu ułaskawienie jest bezskuteczne. W międzyczasie Maciej Wąsik wznowił swoją działalność polityczną pod skrzydłami Prawa i Sprawiedliwości. W 2010 roku został radnym Warszawy. W 2011 roku bezskutecznie kandydował do Sejmu. W 2014 roku został wybrany do sejmiku mazowieckiego. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku znów ubiegał się o mandat posła i uzyskał go za sprawą 9977 głosów. W listopadzie tego samego roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu KPRM.

Pozostali:

Magdalena Błeńska - Małgorzata Gosiewska - Małgorzata Kidawa Błońska - Małgorzata Wassermann - Marcin Horała

Maciej Wąsik

Więcej o:

Maciej Wąsik