Marcin Horaa

Marcin Horaa

Marcin Horaa przyszed na wiat 2 padziernika 1981 roku w Gdasku. Jest polskim politykiem, politologiem i samorzdowcem, posem na Sejm VIII kadencji.

Wyksztaci si na Uniwersytecie Gdaskim na kierunku prawa i politologii. Pracowa w jednym z przedsibiorstw gospodarki morskiej w Gdasku.

Dziaa w stowarzyszeniu KoLiber (oglnopolskim stowarzyszeniu konserwatywno-liberalnym skupiajcym gwnie studentw i przedsibiorcw) oraz Stowarzyszeniu Przyjaci Cisowej (grupie aktywnych mieszkacw Cisowej). By te wiceprezesem stowarzyszenia Powiernictwo Polskie, ktrego celem jest bronienie interesu rodakw i polskiego mienia utraconego na rzecz Niemcw.

Jako czonek Unii Polityki Realnej w 2004 roku kandydowa bez powodzenia w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po przegranej przeszed do Prawa i Sprawiedliwoci. Sprawowa te funkcj radnego w dzielnicy Chylonia. W 2006, 210 i 2014 roku by wybierany na radnego Gdyni. Jednoczenie w wyborach w 2014 roku ubiega si o prezydentur w tym miecie, jednak nie uzyska wystarczajcego poparcia. W 2011 roku startowa do Sejmu z listy PiS, ale bez sukcesu. W 2015 roku ponownie stara si o mandat poselski - tym razem uzyska go z wynikiem 10 546 gosw.

Pozostali:

Marcin Kierwiski - Marcin wicicki - Marek Borowski - Marek Jakubiak - Marek Kuchciski

Marcin Horaa