Krystyna Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz tu urodzona w 1952 roku w Wojcieszowie polska prawnik i polityk. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i publicznym, jest nauczycielem akademickim oraz posłem na Sejm. Posiada tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych, a w latach 2007-2011 wchodziła w skład Trybunału Stanu jako sędzia. Krystyna Pawłowicz jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Po zakończeniu edukacji kontynuowała karierę akademicką jako wykładowca na tej uczelni. Pracowała również w Zakładzie Prawa Rolnego oraz w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Instytutu Nauk Administracyjno-Prawnych na WPiA UW. Podejmowała także współpracę w rama Instytutu Nauk Prawnych PAN z Ludwikiem Barem. W wieku 27 lat ukończyła aplikację sędziowską i kontynuowała swoją karierę naukową. Jej efektem jest uzyskany stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego oraz habilitacja oparta o jej dorobek naukowy i pracę poświęconą pewnym aspektom działania Najwyższej Izby Kontroli. Zajmowała stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wykładała prawo gospodarcze w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Jej polityczna kariera, a właściwie najpierw współpraca z politykami, zaczyna się od rozmów Okrągłego Stołu. Krystyna Pawłowicz działała tam po stronie solidarnościowej jako członek podzespołu do spraw organizacji społecznych - zajmowała się projektem ustawy o zgromadzeniach. Od 1989 roku działała jako ekspert parlamentu w kwestiach związanych z pracami legislacyjnymi, potem jako doradca prawny ministra i Biura Prasowego Rządu w rządzie Jana Olszewskiego. W tym czasie wykonała mnóstwo ekspertyz na zlecenie Sejmu, Senatu czy Kancelarii Prezydenta RP. Prace w parlamencie nie ograniczyły jednak jej rozwoju naukowego - równolegle publikowała książki, prace naukowe oraz artykuły poświęcone zagadnieniom wiążącym się z prawem gospodarczym. w 2007 roku została wybrana na członka Trybunału Stanu, a w latach 2009-2010 zasiadała w radzie nadzorczej Telewizji Polskiej. Wybory parlamentarne z 2011 roku przyniosły jej start jako kandydatki bezpartyjnej z listy Prawa i Sprawiedliwości i dały Krystynie Pawłowicz mandat poselski dzięki 20 681 głosom. Sejm VII kadencji mianował ją na członka Krajowej Rady Sądownictwa. W kolejnych wyborach z powodzeniem ubiegała się o reelekcję otrzymując 18 070 głosów. Zasłynęła przez kilkukrotne karanie naganami i upomnieniami za swoje zachowanie na sali sejmowej.

Pozostali:

Krzysztof Brejza - Krzysztof Czabański - Krzysztof Jurgiel - Krzysztof Mieszkowski - Krzysztof Tchórzewski

Krystyna Pawłowicz

Więcej o:

Krystyna Pawłowicz