Jerzy Meysztowicz

Jerzy Meysztowicz

Jerzy Meysztowicz mówi o sobie, że jego polityczna i społeczna aktywność to efekt bogatych tradycji rodzinnych. Jeden z jego przodków był działaczem społecznym i rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, inny przed wojną ministrem sprawiedliwości, krewnym polityka był także Tadeusz Sendzimir, zasłużony inżynier i wynalazca, propagator idei zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Meysztowicz urodził się w 1958 roku w Krakowie, studiował na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi obecnie działalność gospodarczą, jest aktywny w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców, ponadto zasiada jako poseł w Sejmie VIII Kadencji.

Aktywność polityczną rozpoczął w szeregach Unii Demokratycznej, a potem Unii Wolności. W 1998 roku pełnił funkcję wicewojewody krakowskiego, następnie wicewojewody małopolskiego. W 2008 roku wstąpił do Platformy Obywatelskiej i ubiegał się z ramienia tej partii o stanowisko wojewody małopolskiego. Stanowiska tego nie otrzymał i wkrótce porzucił aktywność polityczną na rzecz działalności gospodarczej. Dopiero w 2015 roku zaangażował się na rzecz tworzonego właśnie przez Ryszarda Petru ugrupowania Nowoczesna, zostając jego liderem w okręgu małopolskim, a następnie zdobywając mandat poselski do sejmu. W 2016 został wiceprzewodniczącym partii Nowoczesna.

Pozostali:

Joachim Brudziński - Joanna Augustynowska - Joanna Kluzik Rostkowska - Joanna Kopcińska - Joanna Lichocka

jerzy meysztowicz

Więcej o:

jerzy meysztowicz