Joachim Brudziski

Joachim Brudziski

Joachim Brudziski jest urodzonym w wierklacu na lsku polskim politykiem, nauczycielem akademickim, politologiem oraz dziennikarzem. Przyszed na wiat w 1968 roku. Od wczesnej modoci zwizany by z Pomorzem: ukoczy Zesp Szk Morskich w winoujciu, a nastpnie studia na Wydziale Politologii i Nauk Spoecznych Uniwersytetu Szczeciskiego. Jego specjalizacja to nauki polityczne. W dalszej kolejnoci rozpocz studia doktoranckie na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednake ich nie skoczy. Na czas studiw przypada take okres dziaalnoci Joachima Brudziskiego w prowadzonym przez zakon Jezuitw duszpasterstwie akademickim. W czasie studiw oddawa si swojej pasji, jak jest morze, pywajc na statkach handlowych i rybackich. Po zakoczeniu studiw podj wspprac z Polskim Radiem Szczecin. Jego zainteresowania obracay si wwczas wok gospodarki morskiej. Dziaa na rzecz podniesienia kwalifikacji polskich marynarzy i rybakw - zaoy Morskie Centrum Informacji Zawodowej w Szczecinie. Kolejnym krokiem w zawodowej karierze Joachima Brudziskiego bya funkcja rzecznika prasowego Urzdu Morskiego w Szczecinie.

Z polityk Joachim Brudziski zwiza si stosunkowo pno, bo dopiero w 1991 roku. Wtedy do przystpi do Porozumienia Centrum, a nastpnie, w naturalnej kolejnoci wstpi do PiS. W latach 2002-2006 peni funkcj prezesa zachodniopomorskiego zarzdu partii, a nastpnie, przez dwa lata, sekretarza generalnego. Piastowa rwnie stanowisko przewodniczcego zarzdu gwnego PiS oraz komitetu wykonawczego. Od 2016 roku Joachim Brudziski peni funkcj wiceprzewodniczcego partii Prawo i Sprawiedliwo. By wybierany na posa V, VI, VII oraz VIII kadencji. Wraz z kadymi kolejnymi wyborami gosowao na niego coraz wicej osb: 2005 to wynik 14 731 gosw, 2007 - 33 237, 2011 - 38 700. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku gosowao na niego a 46 918 osb. W tym samym roku zosta on wybrany na wicemarszaka Sejmu.

Pozostali:

Joanna Augustynowska - Joanna Kluzik Rostkowska - Joanna Kopciska - Joanna Lichocka - Joanna Mucha

Joachim Brudziski