Zabójstwo

Zabójstwo to umyślne spowodowanie przestępstwa, które polega na pozbawieniu życia drugiej osoby. Za najczęściej występujące powody popełniania zabójstwa uważa się: efekt silnie odczuwanej złości, pragnienie wyładowania intensywnej agresji; chęć zdobycia czegoś dla siebie, np. pieniędzy; a także zabójstwo jako skutek występowania choroby psychicznej lub zaburzeń psychicznych. Zabójstwo może także zostać popełnione na skutek działania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Według art. 148 § 1 kodeksu karnego ten, kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności (nie może to być czas krótszy niż osiem lat, a może się okazać, że kara będzie dożywotnia).

Typy zabójstw

Wyróżnia się różne typy zabójstwa, w zależności od sposobu działania sprawcy, od jego motywacji lub tego, jakie zabójstwo przyniosło skutki. I tak wyróżniamy:
- zabójstwa z użyciem materiałów wybuchowych
- zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem
- zabójstwa związane z rozbojem lub ze zgwałceniem
- zabójstwa zasługujące na szczególne potępienie
- zabójstwa dokonane na funkcjonariuszu publicznym
- zabójstwa dokonane na większej liczbie osób

Kara podlega zaostrzeniu w sytuacji, gdy sprawca był już wcześniej skazany w sposób prawomocny za dokonanie zabójstwa.
Istnieją również uprzywilejowane typy zabójstwa. Należą do nich: zabójstwa na żądanie, dokonane pod wpływem współczucia (grożą karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat); dzieciobójstwa (grożą karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat); zabójstwa dokonane w afekcie (grożą karą pozbawienia wolności do dziesięciu lat).

zabójstwo

Więcej o:

zabójstwo